Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4604Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 10.05.2021 - 13:46
1418Nr 132 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Olsztynie przy ul. Św. Wojciecha10.05.2021 - 00:43
2994Nr 132 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 13.05.2021 - 11:49
358Nr 131/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2020/202113.05.2021 - 19:22
385Nr 131/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Nowe media w edukacji i w kulturze”13.05.2021 - 11:00
762Nr 131/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny pedagogika na okres do 31 grudnia 2021 r.14.05.2021 - 00:34
1225Nr 131/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)13.05.2021 - 09:36
1623Nr 131/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku13.05.2021 - 17:28
1928Nr 131 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwowym Mongolskim Uniwersytetem Rolniczym w Ułan Bator, Rosja13.05.2021 - 00:17
3283Nr 131 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wojskowych po byłym CSUiE14.05.2021 - 00:05
2980Nr 131 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony09.05.2021 - 19:13
2677Nr 131 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201610.05.2021 - 11:41
1424Nr 131 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznania tytułu "Visiting Professor" prof. Williamowi Wallace'owi Arthurowi09.05.2021 - 01:25
1502Nr 131 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesoro08.05.2021 - 18:55
318Nr 130/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2020/2021 13.05.2021 - 09:12
959Nr 130/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport na okres do 31 grudnia 2021 r.11.05.2021 - 14:06
423Nr 130/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Historia”13.05.2021 - 22:24
1886Nr 130/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok13.05.2021 - 12:53
1575Nr 130/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii13.05.2021 - 12:59
1457Nr 130 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy i warunków funkcjonowania ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Centrum Edukacji Nauczycielskiej13.05.2021 - 16:40
3286Nr 130 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 5 (bl. 12)13.05.2021 - 19:42
3032Nr 130 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Wacława MOZOLEWSKIEGO08.05.2021 - 23:47
2540Nr 130 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Języków Obcych na stanowisku wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr Gabrieli MOLISAK12.05.2021 - 16:47
1474Nr 130 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Janowi KICIŃSKIEMU09.05.2021 - 11:51
1350Nr 130 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznaia tytułu honorowego profesora prof. zw. dr. hab. inż. Eustachemu Burce12.05.2021 - 15:21
168Nr 13/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 18:04
147Nr 13/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania Rady Collegium Medicum 13.05.2021 - 16:14
529Nr 13/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania 09.05.2021 - 02:10
442Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 roku13.05.2021 - 12:43
958Nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”13.05.2021 - 12:17

Łącznie 29288308 odwiedzin dla wszystkich podstron.