Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1682Nr 104/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie przekładu sądowego i prawniczego dla tłumaczy języka rosyjskiego 07.08.2020 - 19:45
1363Nr 104/2013 Z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”09.08.2020 - 10:41
4183Nr 104 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia porozumienia o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i utworzeniu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią 08.08.2020 - 02:46
2458Nr 104 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Japan09.08.2020 - 06:18
985Nr 104 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie03.08.2020 - 23:29
1355Nr 104 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wawrzyczka09.08.2020 - 20:28
959Nr 104 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania sali dydaktycznej nr 117 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Krzysztofa WALAWSKIEGO07.08.2020 - 23:27
3562Nr 104 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora08.08.2020 - 07:39
3752Nr 104 /2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 10:27
232Nr 103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”10.08.2020 - 04:08
318Nr 103/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego10.08.2020 - 06:52
576Nr 103/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii10.08.2020 - 12:52
1048Nr 103/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim08.08.2020 - 17:55
1193Nr 103/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki09.08.2020 - 11:13
1297Nr 103/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”08.08.2020 - 17:29
1425Nr 103/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Edytorstwo tekstów”09.08.2020 - 18:50
3204Nr 103/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa10.08.2020 - 07:09
2035Nr 103/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2011 rok07.08.2020 - 07:35
4186Nr 103 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 08:32
3428Nr 103 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci..."10.08.2020 - 10:06
1066Nr 103 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2001 rok09.08.2020 - 07:50
1276Nr 103 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Bartąskiej07.08.2020 - 22:33
1272Nr 103 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesorowi Isao MORITA09.08.2020 - 17:27
4482Nr 103 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim09.08.2020 - 16:56
325Nr 102/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie09.08.2020 - 14:06
279Nr 102/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa09.08.2020 - 07:10
561Nr 102/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12 09.08.2020 - 06:16
1146Nr 102/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim08.08.2020 - 18:08
1860Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie09.08.2020 - 22:30
1293Nr 102/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Interakcje społeczne i kooperacja” 08.08.2020 - 18:35

Łącznie 26499490 odwiedzin dla wszystkich podstron.