Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1296Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu 29.09.2020 - 23:24
834Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany p30.09.2020 - 00:00
900Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw” 29.09.2020 - 19:23
896Nr 12/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 29.09.2020 - 22:25
1285Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 97/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016...30.09.2020 - 06:09
1625Nr 12/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2017 roku28.09.2020 - 17:10
1142Nr 12/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim...28.09.2020 - 16:01
1121Nr 12/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”28.09.2020 - 19:53
1270Nr 12/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie prawa administracyjnego i samorządowego29.09.2020 - 09:56
1325Nr 12/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich28.09.2020 - 14:32
1792Nr 12/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów 28.09.2020 - 10:29
2196Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie30.09.2020 - 06:29
3264Nr 12/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli projektów europejskich29.09.2020 - 22:15
2321Nr 12/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Archiwum i Muzeum30.09.2020 - 06:32
3377Nr 12/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej26.09.2020 - 17:23
6965Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 29.09.2020 - 20:48
1329Nr 12 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania28.09.2020 - 23:43
1214Nr 12 z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi29.09.2020 - 17:54
1179Nr 12 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przyznania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu dr. Cliffowi Hedley'owi28.09.2020 - 16:37
1322Nr 12 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Rektora do zaciągania zobowiązań28.09.2020 - 11:06
1373Nr 12 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej28.09.2020 - 01:39
2776Nr 12 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 10:14
41Nr 119/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki28.09.2020 - 19:43
321Nr 119/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych28.09.2020 - 21:06
931Nr 119/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 15 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych...28.09.2020 - 19:59
1484Nr 119/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu29.09.2020 - 17:31
3362Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów28.09.2020 - 18:47
1387Nr 119/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie likwidacji studium podyplomowego z zakresu matematyki dla nauczycieli29.09.2020 - 04:40
1500Nr 119/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki29.09.2020 - 18:14
1328Nr 119 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez UWM Memorandum Porozumienia Międzynarodowego z Uniwersytetem w Cornell, Wydziałem Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych, USA 28.09.2020 - 12:53

Łącznie 27057370 odwiedzin dla wszystkich podstron.