Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3710Nr 118 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie polityki kadrowej06.08.2020 - 23:56
1719Nr 118 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof.zw.dr.hab. Stanisławowi Wężykowi06.08.2020 - 20:29
1210Nr 118 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Republika Chorwacji07.08.2020 - 20:29
2988Nr 118 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Samławki07.08.2020 - 01:18
1033Nr 117/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie włączenia Wydziału Nauk o Środowisku w strukturę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 09:33
318Nr 117/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych 07.08.2020 - 15:06
895Nr 117/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 6 Warsztaty dla studentów/ek WNoŻ.05.08.2020 - 17:23
1189Nr 117/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku uchylające Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie 08.08.2020 - 10:02
1388Nr 117/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie likwidacji podyplomowego studium organizacji i pomocy społecznej07.08.2020 - 16:22
1461Nr 117/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Odnawialne źródła energii”08.08.2020 - 09:25
1257Nr 117 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. "Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód"07.08.2020 - 12:16
2722Nr 117 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr08.08.2020 - 09:03
2291Nr 117 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201606.08.2020 - 11:21
1220Nr 117 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej do organów uczelni i powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej03.08.2020 - 12:30
1266Nr 117 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Akademii Nauk Rosji, Federacja Rosyjska07.08.2020 - 20:28
2971Nr 117 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych położonych w Ełku przy ul. Kościuszki08.08.2020 - 03:43
1130Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 08.08.2020 - 04:23
305Nr 116/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności02.08.2020 - 03:38
870Nr 116/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 5 Warsztaty dla studentów/ek...08.08.2020 - 05:39
1324Nr 116/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie06.08.2020 - 13:08
1361Nr 116/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie sprzedażą”05.08.2020 - 10:59
1581Nr 116/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach realizacji projektu nr POKL.08.02.01-28-015/1204.08.2020 - 20:41
2668Nr 116 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn06.08.2020 - 12:26
2305Nr 116 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-201607.08.2020 - 17:49
1733Nr 116 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 200208.08.2020 - 01:33
1360NR 116 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie07.08.2020 - 20:28
3089Nr 116 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn08.08.2020 - 11:09
1327Nr 116 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum z Centrum Zaawansowanych Technologii pod nazwą "Inteligentne środowiska dla kontroli...06.08.2020 - 09:54
244Nr 115/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...07.08.2020 - 23:16
291Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności06.08.2020 - 09:27

Łącznie 26479776 odwiedzin dla wszystkich podstron.