Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
244Nr 15 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 666 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim 20.04.2021 - 23:49
1335Nr 15 z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów dziennych i zaocznych, w roku akademickim 2000/200120.04.2021 - 15:04
1167Nr 15 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 1999 rok20.04.2021 - 14:32
1455Nr 15 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury" 20.04.2021 - 05:36
2371Nr 15 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym20.04.2021 - 21:53
4266Nr 15 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 20:41
264Nr 149/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.) 20.04.2021 - 17:11
821Nr 149/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.20.04.2021 - 16:38
1519Nr 149 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Wrońskiemu19.04.2021 - 18:03
3880Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja20.04.2021 - 00:36
1467Nr 149 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie osobowej19.04.2021 - 15:08
2534Nr 149 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jacka KOZŁOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego15.04.2021 - 14:07
1466Nr 149 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2003 rok15.04.2021 - 12:49
3236Nr 149 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Jakuba I w Castellón, Hiszpania19.04.2021 - 07:13
281Nr 148/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 179/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego rady naukowej dyscypliny20.04.2021 - 18:30
509Nr 148/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki na okres do 31 grudnia 2021 r.20.04.2021 - 17:38
1644Nr 148 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z The University of New Brunswick w Kanadzie20.04.2021 - 13:15
2946Nr 148 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy w organizowaniu dodatkowych studenckich zagranicznych praktyk zawodowych 18.04.2021 - 00:25
2587Nr 148 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom...20.04.2021 - 14:23
2554Nr 148 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tadeusza KAMIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.04.2021 - 07:02
1470Nr 148 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. Józefowi Kowalczykowi20.04.2021 - 06:26
3366Nr 148 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Minnesota Duluth, USA20.04.2021 - 09:17
137Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1520.04.2021 - 20:01
144Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1520.04.2021 - 20:32
490Nr 147/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich18.04.2021 - 22:48
1445Nr 147 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie poszerzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-200620.04.2021 - 13:02
1481Nr 147 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym (Rosja) o rozszerzonej współpracy20.04.2021 - 17:09
2895Nr 147 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu pod roboczym tytułem „Diagnozowanie przetwórczej przydatności surowców roślinnych..." 20.04.2021 - 05:38
2103Nr 147 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię20.04.2021 - 23:33
2508Nr 147 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny OSTROUCH-KAMIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 20.04.2021 - 08:06

Łącznie 28969710 odwiedzin dla wszystkich podstron.