Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
246Nr 150/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/202120.04.2021 - 20:35
676Nr 150/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji 21.04.2021 - 02:24
1824Nr 150 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie osobowej20.04.2021 - 15:08
3555Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie21.04.2021 - 01:48
2480Nr 150 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Lesława LAHUTY na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.04.2021 - 22:16
1623Nr 150 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Hochschule Vechta, Niemcy20.04.2021 - 11:06
1219Nr 150 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2002 10.04.2021 - 11:06
3950Nr 150 z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki20.04.2021 - 20:09
60Nr 15/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu pracy Rady Collegium Medicum 20.04.2021 - 18:44
274Nr 15/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM oraz modemów internetowych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego21.04.2021 - 01:01
563Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201920.04.2021 - 23:21
431Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201918.04.2021 - 23:55
335Nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (ze zmianami)19.04.2021 - 10:56
876Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze na Uni20.04.2021 - 20:45
614Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” 20.04.2021 - 17:58
980Nr 15/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2018 roku20.04.2021 - 20:56
986Nr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1617.04.2021 - 11:38
1206Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z późn. zm.20.04.2021 - 12:06
1298Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.04.2021 - 12:39
1191Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 03:26
1171Nr 15/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów roślin okopowych”20.04.2021 - 20:04
1448Nr 15/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych19.04.2021 - 11:28
1282Nr 15/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 20.04.2021 - 21:27
2476Nr 15/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia w Studium Języków Obcych Ośrodka Kształcenia Językowego21.04.2021 - 03:07
1560Nr 15/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich19.04.2021 - 23:55
2255Nr 15/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych20.04.2021 - 15:47
2498Nr 15/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku angielskim albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w UWM w Olsztynie19.04.2021 - 21:58
4099Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich20.04.2021 - 22:41
3117Nr 15/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu20.04.2021 - 21:10
1426Nr 15 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia jednostki ogólnouczelnianej Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny20.04.2021 - 17:23

Łącznie 28970518 odwiedzin dla wszystkich podstron.