Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3182Nr 12/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli projektów europejskich06.08.2020 - 11:12
2264Nr 12/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Archiwum i Muzeum07.08.2020 - 15:59
3324Nr 12/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej06.08.2020 - 16:27
6875Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 08.08.2020 - 12:20
1287Nr 12 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania05.08.2020 - 07:22
1175Nr 12 z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi07.08.2020 - 08:42
1144Nr 12 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przyznania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu dr. Cliffowi Hedley'owi08.08.2020 - 00:02
1284Nr 12 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Rektora do zaciągania zobowiązań06.08.2020 - 00:35
1339Nr 12 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej07.08.2020 - 19:31
2725Nr 12 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 12:49
289Nr 119/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych07.08.2020 - 04:55
874Nr 119/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 15 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych...08.08.2020 - 11:44
1425Nr 119/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu06.08.2020 - 10:31
3317Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów08.08.2020 - 02:19
1339Nr 119/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie likwidacji studium podyplomowego z zakresu matematyki dla nauczycieli07.08.2020 - 19:11
1456Nr 119/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki06.08.2020 - 00:06
1295Nr 119 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez UWM Memorandum Porozumienia Międzynarodowego z Uniwersytetem w Cornell, Wydziałem Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych, USA 06.08.2020 - 21:12
2578Nr 119 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von BAR, dr. h. c. 07.08.2020 - 02:32
1318Nr 119 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof.dr. Stefanowi Medwadowskiemu06.08.2020 - 22:14
1683Nr 119 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”07.08.2020 - 20:29
3036Nr 119 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji06.08.2020 - 22:08
633Nr 118/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 07.08.2020 - 05:37
322Nr 118/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych08.08.2020 - 02:08
811Nr 118/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’06.08.2020 - 21:51
1433Nr 118/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 08:50
2084Nr 118/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM08.08.2020 - 08:44
1305Nr 118/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej” 07.08.2020 - 03:45
2525Nr 118/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”08.08.2020 - 02:19
1269Nr 118 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia w UWM Centrum Informacji dla Naukowców przy Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Unii Europejskiej05.08.2020 - 22:05
3320Nr 118 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sorocaba, Stan San Paulo, Federacyjna Republika Brazylii08.08.2020 - 09:15

Łącznie 26480708 odwiedzin dla wszystkich podstron.