Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
60Nr 130/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2020/2021 24.09.2020 - 21:55
705Nr 130/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport na okres do 31 grudnia 2021 r.25.09.2020 - 10:11
250Nr 130/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Historia”25.09.2020 - 10:47
1638Nr 130/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok25.09.2020 - 08:53
1430Nr 130/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii24.09.2020 - 04:31
1294Nr 130 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy i warunków funkcjonowania ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Centrum Edukacji Nauczycielskiej25.09.2020 - 03:44
3084Nr 130 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 5 (bl. 12)24.09.2020 - 20:14
2838Nr 130 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Wacława MOZOLEWSKIEGO25.09.2020 - 09:22
2347Nr 130 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Języków Obcych na stanowisku wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr Gabrieli MOLISAK23.09.2020 - 04:05
1319Nr 130 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Janowi KICIŃSKIEMU25.09.2020 - 06:28
1236Nr 130 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznaia tytułu honorowego profesora prof. zw. dr. hab. inż. Eustachemu Burce22.09.2020 - 03:23
360Nr 13/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania 23.09.2020 - 20:16
248Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 roku24.09.2020 - 12:48
747Nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”25.09.2020 - 08:48
677Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji21.09.2020 - 15:50
1189Nr 13/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.09.2020 - 18:02
1052Nr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.09.2020 - 07:47
1057Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności23.09.2020 - 14:00
1157Nr 13/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Kurs języka polskiego jako obcego” realizowanego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców21.09.2020 - 15:15
1308Nr 13/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 23.09.2020 - 16:04
3413Nr 13/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych24.09.2020 - 10:42
1304Nr 13/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie prawa finansów publicznych23.09.2020 - 19:43
1226Nr 13/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji finansowego wydzielenia Wydziału Nauk Medycznych ze struktur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 01:15
2630Nr 13/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 11:30
1770Nr 13/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Reorganizacji Wydziałów: Nauk Technicznych oraz Geodezji i Gospodarki Przestrzennej21.09.2020 - 21:42
1949Nr 13/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość dla nauczycieli” 24.09.2020 - 20:07
2223Nr 13/2013 z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zawieszenia wykonania uchwały Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej ds. Spraw Nauczycieli Akademickich24.09.2020 - 11:43
5377Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych23.09.2020 - 17:21
2781Nr 13/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.09.2020 - 13:51
1383Nr 13 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.09.2020 - 04:48

Łącznie 27013264 odwiedzin dla wszystkich podstron.