Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1021Nr 133/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym 23.09.2020 - 17:54
1557Nr 133/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa24.09.2020 - 23:08
1321Nr 133 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 10:58
2804Nr 133 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” 23.09.2020 - 00:05
3293Nr 133 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych23.09.2020 - 03:00
2541Nr 133 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce23.09.2020 - 21:05
3342Nr 133 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu25.09.2020 - 05:04
1335Nr 133 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.09.2020 - 09:58
59Nr 132/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. uniwersytetów trzeciego wieku na kadencję 2020-202425.09.2020 - 00:36
263Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”24.09.2020 - 21:16
700Nr 132/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse na okres do 31 grudnia 2021 r.25.09.2020 - 02:27
1012Nr 132/2015 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok24.09.2020 - 08:25
2667Nr 132/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych24.09.2020 - 09:44
1231Nr 132 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Tanta Uniwetsrtetem w Kafr El-Sheikh, Egipt24.09.2020 - 05:27
6219Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.25.09.2020 - 11:52
2541Nr 132 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego wraz z planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok22.09.2020 - 22:29
4394Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 24.09.2020 - 13:59
1307Nr 132 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Olsztynie przy ul. Św. Wojciecha24.09.2020 - 06:37
2792Nr 132 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 25.09.2020 - 06:46
56Nr 131/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2020/202124.09.2020 - 13:35
234Nr 131/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Nowe media w edukacji i w kulturze”23.09.2020 - 07:09
487Nr 131/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny pedagogika na okres do 31 grudnia 2021 r.24.09.2020 - 19:07
1062Nr 131/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)21.09.2020 - 15:15
1477Nr 131/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku24.09.2020 - 14:13
1726Nr 131 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwowym Mongolskim Uniwersytetem Rolniczym w Ułan Bator, Rosja24.09.2020 - 12:15
3102Nr 131 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wojskowych po byłym CSUiE24.09.2020 - 02:15
2779Nr 131 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony24.09.2020 - 14:56
2495Nr 131 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201624.09.2020 - 15:42
1292Nr 131 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznania tytułu "Visiting Professor" prof. Williamowi Wallace'owi Arthurowi25.09.2020 - 10:26
1358Nr 131 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesoro25.09.2020 - 08:59

Łącznie 27013246 odwiedzin dla wszystkich podstron.