Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
98Nr 140/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej22.10.2020 - 02:04
939Nr 140/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny historia na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 02:11
1610Nr 140/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:33
2729Nr 140 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2009 roku22.10.2020 - 00:53
1616Nr 140 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/201921.10.2020 - 23:56
2782Nr 140 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk w Sewastopolu, Ukraina22.10.2020 - 00:26
3158Nr 140 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn22.10.2020 - 01:00
1340Nr 140 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Ralphowi Obendorfowi22.10.2020 - 01:08
1307Nr 140 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2004 rok22.10.2020 - 01:05
228Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 22.10.2020 - 01:13
283Nr 14/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji22.10.2020 - 02:08
580Nr 14/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/202022.10.2020 - 01:17
713Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych22.10.2020 - 02:15
907Nr 14/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:18
854Nr 14/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1622.10.2020 - 01:20
1171Nr 14/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” 22.10.2020 - 02:22
1295Nr 14/2017 w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2016/201722.10.2020 - 01:24
1944Nr 14/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 22.10.2020 - 02:25
976Nr 14/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów roślin bobowatych”22.10.2020 - 01:29
1263Nr 14/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego i skarbowości22.10.2020 - 01:32
1554Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej22.10.2020 - 02:27
1202Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej21.10.2020 - 22:38
2230Nr 14/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie określenia wzorów druków: „Arkusz oceny dyplomowego dzieła artystycznego”22.10.2020 - 01:38
1637Nr 14/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 22.10.2020 - 02:30
1978Nr 14/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska22.10.2020 - 01:43
2198Nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki22.10.2020 - 02:33
3247Nr 14/2012 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Świadectwo ukończenia kursu” wydawanego absolwentom kursów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:52
3375Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu22.10.2020 - 01:55
1367Nr 14 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Uniwerstetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:07
1265Nr 14 z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za okres od 01.09.1999 r. do 31.12.1999 r.22.10.2020 - 01:10

Łącznie 27286086 odwiedzin dla wszystkich podstron.