Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4294„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów08.08.2020 - 08:43
6106Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej07.08.2020 - 18:14
26596Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM08.08.2020 - 11:55
3608Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200708.08.2020 - 07:01
3298Źródła finansowania majątku 2005/200606.08.2020 - 17:39
3104Źródła finansowania inwestycji 2006/200708.08.2020 - 06:23
3610Źródła finansowania inwestycji 2005/200607.08.2020 - 19:42
2484Zjazd założycielski Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją07.08.2020 - 21:56
3035Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200708.08.2020 - 07:27
3453Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200604.08.2020 - 18:20
2748Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201104.08.2020 - 03:29
4085Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201104.08.2020 - 15:07
17533Zespół Radców Prawnych08.08.2020 - 12:06
11602Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej08.08.2020 - 10:21
13080Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 12:45
6442Zespół Administratorów Obiektów08.08.2020 - 07:05
1123Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr07.08.2020 - 08:29
665Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr07.08.2020 - 16:30
787Załącznik nr. 102.08.2020 - 07:49
1856Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera05.08.2020 - 06:53
14672Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 08.08.2020 - 00:31
6120Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego06.08.2020 - 13:48
23081Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich08.08.2020 - 11:22
9281Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 07.08.2020 - 06:36
11754Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)07.08.2020 - 17:21
7363Zasady i tryb przyjmowania na studia08.08.2020 - 10:53
4483Zasady i tryb przyjmowania07.08.2020 - 09:07
4444Zasady i tryb przyjmowania08.08.2020 - 11:23
5863Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 07.08.2020 - 22:46
2740Zarządzenie Nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyni07.08.2020 - 04:35

Łącznie 26480232 odwiedzin dla wszystkich podstron.