Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4357„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów21.10.2020 - 17:57
6221Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej22.10.2020 - 02:46
27118Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM22.10.2020 - 23:18
3675Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200722.10.2020 - 17:52
3349Źródła finansowania majątku 2005/200622.10.2020 - 17:45
3152Źródła finansowania inwestycji 2006/200722.10.2020 - 23:43
3667Źródła finansowania inwestycji 2005/200622.10.2020 - 21:54
2541Zjazd założycielski Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją22.10.2020 - 19:22
3086Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200722.10.2020 - 17:51
3512Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200622.10.2020 - 17:43
2806Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201120.10.2020 - 12:19
4133Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201122.10.2020 - 02:57
17857Zespół Radców Prawnych22.10.2020 - 05:26
11879Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej22.10.2020 - 23:12
13409Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:46
6569Zespół Administratorów Obiektów22.10.2020 - 13:35
1220Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr22.10.2020 - 15:02
742Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr21.10.2020 - 18:29
824Załącznik nr. 122.10.2020 - 16:28
1905Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera22.10.2020 - 22:11
15241Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 18:24
6212Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego22.10.2020 - 07:51
23370Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich22.10.2020 - 19:37
9444Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 23.10.2020 - 00:29
11971Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)22.10.2020 - 20:25
7640Zasady i tryb przyjmowania na studia22.10.2020 - 09:36
4552Zasady i tryb przyjmowania21.10.2020 - 05:27
4566Zasady i tryb przyjmowania22.10.2020 - 20:01
6092Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 22.10.2020 - 10:53
2805Zarządzenie Nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyni22.10.2020 - 01:55

Łącznie 27298602 odwiedzin dla wszystkich podstron.