Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3976„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów17.09.2019 - 22:13
5427Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej18.09.2019 - 12:18
24223Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM18.09.2019 - 13:59
3289Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200718.09.2019 - 13:56
2975Źródła finansowania majątku 2005/200618.09.2019 - 13:17
2848Źródła finansowania inwestycji 2006/200717.09.2019 - 08:02
3288Źródła finansowania inwestycji 2005/200618.09.2019 - 14:21
2228Zjazd założycielski Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją18.09.2019 - 21:09
2721Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200718.09.2019 - 19:17
3093Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200619.09.2019 - 00:59
2510Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201118.09.2019 - 19:47
3804Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201116.09.2019 - 12:17
15958Zespół Radców Prawnych18.09.2019 - 20:48
10460Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej18.09.2019 - 22:47
11701Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 23:51
5861Zespół Administratorów Obiektów18.09.2019 - 22:10
625Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr18.09.2019 - 03:49
352Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr16.09.2019 - 11:30
608Załącznik nr. 114.09.2019 - 13:11
1604Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera17.09.2019 - 07:33
12079Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.09.2019 - 21:34
5705Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego18.09.2019 - 16:48
22351Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich18.09.2019 - 21:56
8657Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 18.09.2019 - 12:14
11286Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)18.09.2019 - 04:29
6106Zasady i tryb przyjmowania na studia18.09.2019 - 14:15
4208Zasady i tryb przyjmowania17.09.2019 - 22:44
3978Zasady i tryb przyjmowania18.09.2019 - 08:42
4941Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 18.09.2019 - 11:27
2340Zarządzenie Nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyni18.09.2019 - 09:14

Łącznie 22844883 odwiedzin dla wszystkich podstron.