Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4115„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów16.02.2020 - 00:21
5735Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej17.02.2020 - 18:35
25665Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM18.02.2020 - 00:27
3434Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200717.02.2020 - 02:39
3131Źródła finansowania majątku 2005/200618.02.2020 - 01:45
2964Źródła finansowania inwestycji 2006/200715.02.2020 - 07:24
3435Źródła finansowania inwestycji 2005/200617.02.2020 - 08:23
2346Zjazd założycielski Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją17.02.2020 - 11:42
2837Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200717.02.2020 - 19:21
3253Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200616.02.2020 - 11:58
2620Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201116.02.2020 - 11:41
3916Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201116.02.2020 - 01:35
16727Zespół Radców Prawnych18.02.2020 - 01:11
11034Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej17.02.2020 - 22:40
12370Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.02.2020 - 08:11
6127Zespół Administratorów Obiektów18.02.2020 - 00:21
837Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr18.02.2020 - 01:17
487Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr18.02.2020 - 00:37
692Załącznik nr. 114.02.2020 - 00:04
1723Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera15.02.2020 - 10:26
13431Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.02.2020 - 14:21
5873Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego18.02.2020 - 00:17
22705Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich18.02.2020 - 04:19
8996Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 18.02.2020 - 04:51
11496Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)16.02.2020 - 21:59
6704Zasady i tryb przyjmowania na studia18.02.2020 - 02:24
4326Zasady i tryb przyjmowania16.02.2020 - 07:11
4199Zasady i tryb przyjmowania18.02.2020 - 03:54
5354Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 17.02.2020 - 08:57
2526Zarządzenie Nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyni17.02.2020 - 08:08

Łącznie 24495137 odwiedzin dla wszystkich podstron.