Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4385„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów25.11.2020 - 00:25
6275Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej28.11.2020 - 09:19
27309Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM30.11.2020 - 21:08
3699Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200730.11.2020 - 17:35
3372Źródła finansowania majątku 2005/200629.11.2020 - 00:49
3167Źródła finansowania inwestycji 2006/200729.11.2020 - 10:55
3690Źródła finansowania inwestycji 2005/200630.11.2020 - 00:52
2568Zjazd założycielski Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją29.11.2020 - 21:23
3110Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200728.11.2020 - 13:35
3536Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200630.11.2020 - 13:30
2826Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201129.11.2020 - 10:57
4152Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201128.11.2020 - 04:55
17979Zespół Radców Prawnych30.11.2020 - 20:07
11973Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej30.11.2020 - 10:03
13535Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 22:20
6627Zespół Administratorów Obiektów30.11.2020 - 20:36
1264Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr29.11.2020 - 03:33
768Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr28.11.2020 - 10:37
842Załącznik nr. 129.11.2020 - 07:46
1924Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera23.11.2020 - 11:32
15458Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.11.2020 - 23:50
6250Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego30.11.2020 - 22:19
23436Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich01.12.2020 - 00:08
9507Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 30.11.2020 - 16:20
12027Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)27.11.2020 - 12:47
7734Zasady i tryb przyjmowania na studia30.11.2020 - 10:17
4587Zasady i tryb przyjmowania29.11.2020 - 05:46
4602Zasady i tryb przyjmowania30.11.2020 - 19:58
6176Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 29.11.2020 - 21:02
2838Zarządzenie Nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyni28.11.2020 - 19:12

Łącznie 27705765 odwiedzin dla wszystkich podstron.