Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
5637Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych04.08.2020 - 14:36
1348UCHWAŁA Nr 262 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2012/201304.08.2020 - 14:36
2181Nr 44/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich04.08.2020 - 14:35
1065Nr 16/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów rzepaku”04.08.2020 - 14:35
2848Zarządzenie Nr 12/2009 Rektora z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”.04.08.2020 - 14:35
2046Nr 78/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”04.08.2020 - 14:35
619UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W GRUPIE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 04.08.2020 - 14:35
2540Nr 77/2013 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udziału w projekcie i szkoleniach w ramach projektu nr UDA-POKL-04.01.01-00-145/11-01 „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie” 04.08.2020 - 14:35
2621Zarządzenie Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 14:35
3132Nr 75/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia 04.08.2020 - 14:35
12101Rzecznik Patentowy04.08.2020 - 14:35
3449Nr 43/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie04.08.2020 - 14:35
1963Nr 74/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola wewnętrzna”04.08.2020 - 14:34
1431Nr 65/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wydziałowych planów rzeczowo-finansowych na 2017 rok04.08.2020 - 14:34
1957Nr 73/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Hortiterapia”04.08.2020 - 14:34
458Nr 181/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny04.08.2020 - 14:34
2061Nr 72/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Integrowana produkcja i ochrona roślin”04.08.2020 - 14:34
16685Struktura Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa04.08.2020 - 14:34
2884Nr 69/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2013/201404.08.2020 - 14:34
2879Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 04.08.2020 - 14:34
1943Nr 41/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołów do realizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie programu Green University04.08.2020 - 14:34
10957Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich04.08.2020 - 14:33
278Nr 90/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Analiza trendów”04.08.2020 - 14:33
3021Nr 68 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”04.08.2020 - 14:33
2724Nr 246 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat gminie Reszel części działki o numerze ewidencyjnym 295/80 o powierzchni 1300 m2 wraz z budynkiem04.08.2020 - 14:33
2343Nr 544 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie04.08.2020 - 14:33
1416Nr 11 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej04.08.2020 - 14:32
2257Nr 31 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Piotra 04.08.2020 - 14:32
1859Nr 792 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury z siedzibą w Charkowie04.08.2020 - 14:32
1311Nr 879 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Institute of Social and Political Psychology NAES of Ukraine04.08.2020 - 14:32

Łącznie 26448239 odwiedzin dla wszystkich podstron.