Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
18447Studium Wychowania Fizycznego i Sportu25.09.2020 - 07:19
4954Nr 31/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 07:19
12423Pomoc materialna dla doktorantów UWM 25.09.2020 - 07:19
295Nr 27/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki25.09.2020 - 07:19
3039Nr 59 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 2007/201325.09.2020 - 07:18
1355Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika kwestury25.09.2020 - 07:18
312JANUSZ RUCIŃSKI25.09.2020 - 07:18
3321Nr 147 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2006 rok25.09.2020 - 07:17
3152Nr 219 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezgotówkowe przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Purda25.09.2020 - 07:17
2118Zarządzenie Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie25.09.2020 - 07:16
3115Nr 64 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych25.09.2020 - 07:16
2635Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 07:15
2312Nr 788 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Poznaniu25.09.2020 - 07:15
1287Nr 152 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie przydziału pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu25.09.2020 - 07:14
1996Nr 41/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołów do realizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie programu Green University25.09.2020 - 07:14
2504Protokół Nr 26 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku25.09.2020 - 07:14
2713D E C Y Z J A Nr 7 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.25.09.2020 - 07:14
430Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.09.2020 - 07:13
2842Nr 287 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Technicznych25.09.2020 - 07:13
10009Wydział Nauk o Środowisku25.09.2020 - 07:13
1427KONKURS NA STANOWISKO KONSULTANTA W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 25.09.2020 - 07:13
9315Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej25.09.2020 - 07:12
19819Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” UWM25.09.2020 - 07:12
26889Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM25.09.2020 - 07:12
78344Biuro Kadr i Spraw Socjalnych25.09.2020 - 07:12
1661Nr 686 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Zajączkach 25.09.2020 - 07:12
562Nr 562 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.09.2020 - 07:11
2527Nr 758 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i remont budynku przychodni Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM ....25.09.2020 - 07:11
1112Nr 39/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.04.00-00-D140/16 pn. „Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademick25.09.2020 - 07:11
1591Nr 746 w sprawie osobowej25.09.2020 - 07:11

Łącznie 27011066 odwiedzin dla wszystkich podstron.