Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
6537Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt29.03.2020 - 01:54
904Nr 68/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”29.03.2020 - 01:54
2329Nr 53 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie29.03.2020 - 01:54
11789Akty prawne29.03.2020 - 01:54
2196Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku29.03.2020 - 01:54
3511Nr 54 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 01:54
3062Nr 199 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 01:54
5813Rejestry - Wydział Medycyny Weterynaryjnej29.03.2020 - 01:54
3455Nr 55 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 550 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...29.03.2020 - 01:54
1615Nr 407 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariana WIWARTA29.03.2020 - 01:54
3610CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2016-202029.03.2020 - 01:54
3249Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”29.03.2020 - 01:53
7382Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej29.03.2020 - 01:53
4188Nr 67 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”29.03.2020 - 01:53
1719Nr 479 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Aldo Moro w Bari, Włochy29.03.2020 - 01:53
2752Nr 291 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Olsztynie na rzecz gm. Olsztyn pod lokalizację rekreacyjnych ścieżek rowerowych29.03.2020 - 01:53
2039Nr 57 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Alicji BOROŃ29.03.2020 - 01:53
2168Nr 203 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok29.03.2020 - 01:53
1684UCHWAŁA Nr 876 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bronisława KOLATORA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 01:53
2095Nr 58 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Bożeny CWALINY-AMBROZIAK na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 29.03.2020 - 01:53
2032Nr 528 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o29.03.2020 - 01:53
2820Nr 111 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2005/200629.03.2020 - 01:53
6987Rejestry - Wydział Humanistyczny29.03.2020 - 01:53
1630Nr 59 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mirosława GORNOWICZA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 01:53
2171Nr 94/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012 29.03.2020 - 01:53
2171Nr 60 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Konrada TURKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 01:53
1238Nr 236 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowana wieczystego gruntów połóżonych pod wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż rzeki Łyna29.03.2020 - 01:53
9466Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 29.03.2020 - 01:53
2064Nr 61 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marcina WAWRUKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 01:53
8218Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych29.03.2020 - 01:53

Łącznie 24968559 odwiedzin dla wszystkich podstron.