Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2321Protokół nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2009 r.25.09.2020 - 11:17
373Nr 193/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport 25.09.2020 - 11:17
7856Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.25.09.2020 - 11:16
1412Nr 224 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 11:16
16532Struktura Wydziału Nauki o Żywności25.09.2020 - 11:16
1121Nr 150 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2002 25.09.2020 - 11:16
1132Nr 9/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska” realizowanych na W25.09.2020 - 11:15
64902Regionalne Centrum Informatyczne25.09.2020 - 11:15
4146Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/2.28/II/2.6/00008/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze środków EFS25.09.2020 - 11:15
481Nr 557 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku położnictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu praktycznym25.09.2020 - 11:15
1903Nr 221/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/202025.09.2020 - 11:15
2957Nr 536 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 201025.09.2020 - 11:15
554Nr 618 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 11:14
1808UCHWAŁA Nr 961 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Krystyny ŻÓŁTOWSKIEJ25.09.2020 - 11:14
2600Nr 579 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska starszego wykładowcy i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstawie mianowania mgr Józefy ZALEWSKIEJ25.09.2020 - 11:14
499Nr 195/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej przewodniczącego 25.09.2020 - 11:13
3010Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”25.09.2020 - 11:13
12857Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM25.09.2020 - 11:13
1276Nr 56/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-202025.09.2020 - 11:13
2517Biuro Prawne25.09.2020 - 11:13
1839Nr 337 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201625.09.2020 - 11:13
2484Nr 732 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/201625.09.2020 - 11:12
12477Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego25.09.2020 - 11:12
2743Nr 289 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja25.09.2020 - 11:12
1414Nr 199 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2017 rok25.09.2020 - 11:11
13073Rada Wydziału Prawa i Administracji 25.09.2020 - 11:11
812Nr 67/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych UWM w Olsztynie25.09.2020 - 11:10
3442Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich25.09.2020 - 11:10
2721Nr 311 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.09.2020 - 11:10
43Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202425.09.2020 - 11:10

Łącznie 27012863 odwiedzin dla wszystkich podstron.