Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
15884Wydział Nauki o Żywności20.10.2020 - 15:17
1081Nr 51/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji”20.10.2020 - 15:17
4714 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie20.10.2020 - 15:17
110180Statut UWM20.10.2020 - 15:16
708Nr 76/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki20.10.2020 - 15:15
226MIROSŁAW PIETRUSEWICZ20.10.2020 - 15:15
1223Nr 82/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”20.10.2020 - 15:15
1381Nr 40/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych20.10.2020 - 15:15
1788Nr 351 z dnia 29 listopada 2013 roku sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych20.10.2020 - 15:15
1405Nr 70/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych20.10.2020 - 15:14
565Nr 509 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”20.10.2020 - 15:14
4823Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich20.10.2020 - 15:14
2021Nr 38/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu dodatkowych praktyk dla studentek i studentów studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska20.10.2020 - 15:14
2481Nr 488 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania umieszczenia tablicy okolicznościowej upamiętniającej założycieli NSZZ „Solidarność” społeczności akademickiej w Olsztynie20.10.2020 - 15:14
349Nr 186/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo20.10.2020 - 15:14
1947Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.10.2020 - 15:14
2490Nr 577 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony20.10.2020 - 15:13
4260Nr 104 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia porozumienia o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i utworzeniu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią 20.10.2020 - 15:13
1488Nr 36/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich20.10.2020 - 15:12
1109Nr 42/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Komputery i Nanotechnologia”20.10.2020 - 15:12
5512Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich20.10.2020 - 15:12
2529Nr 239 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont, adaptacja, wyposażenie i przygotowanie centrum dydaktycznego, naukowego, wdrożeniowego i popularyzatorskiego w obszarze gastronomia-sztuka kulinarna...20.10.2020 - 15:12
733Nr 481 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym20.10.2020 - 15:12
2422Nr 689 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej20.10.2020 - 15:11
2542Nr 466 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Leylanda FRASERA20.10.2020 - 15:11
2527Nr 96/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 15:11
192MONIKA RUSZKOWSKA20.10.2020 - 15:11
136069Sprawy BHP20.10.2020 - 15:10
4617Nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 20.10.2020 - 15:10
1410KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ20.10.2020 - 15:10

Łącznie 27267038 odwiedzin dla wszystkich podstron.