Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12869Rejestry - Wydział Nauki o Żywności28.02.2020 - 18:42
161UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY28.02.2020 - 18:41
2813Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku28.02.2020 - 18:41
2434Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów...28.02.2020 - 18:41
1040Nr 188 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2020 - 18:41
26899Struktura Wydziału Nauk Technicznych28.02.2020 - 18:40
2163Nr 558 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu stanowiska starszego wykładowcy i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstawie mianowania mgr Katarzyny SZEWCZYK28.02.2020 - 18:40
2278Nr 85/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.02.2020 - 18:40
1196Nr 137 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie polityki kadrowej w odniesieniu do adiunktów28.02.2020 - 18:40
3561Decyzja Nr 46/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza28.02.2020 - 18:40
2693Nr 252 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie28.02.2020 - 18:39
2252Nr 490 z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława GAJEWSKIEGO28.02.2020 - 18:39
267Nr 210 /2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania zespołów ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2019/202028.02.2020 - 18:39
1051Nr 56/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-202028.02.2020 - 18:39
1522Nr 630 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Sumskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. A. S. Makarenki, Ukraina28.02.2020 - 18:38
2225Nr 532 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat28.02.2020 - 18:38
18512Skład osobowy Rady Wydziału Matematyki i Informatyki28.02.2020 - 18:38
449Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202028.02.2020 - 18:38
2125Nr 82/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki28.02.2020 - 18:38
1150Nr 71 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wykonania dotacji budżetowej dla szkół wyższych28.02.2020 - 18:37
2486Zarządzenie Nr 28 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.28.02.2020 - 18:37
3637Nr 68/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego28.02.2020 - 18:37
1285Nr 36 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2020 - 18:37
25765Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM28.02.2020 - 18:37
534Nr 73/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich...28.02.2020 - 18:36
1570Nr 67/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Administracja” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji 28.02.2020 - 18:36
24962Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego28.02.2020 - 18:35
40047Wydział Nauk Medycznych28.02.2020 - 18:35
14574Wydział Nauki o Żywności28.02.2020 - 18:35
23962Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego28.02.2020 - 18:35

Łącznie 24632348 odwiedzin dla wszystkich podstron.