Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
199DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej 14.10.2019 - 06:14
1763Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 14.10.2019 - 06:14
440Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych14.10.2019 - 06:14
2090Nr 728 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kompetenz – und Innovationszentrum für StanzTechnologie Dortmund e. V., Niemcy14.10.2019 - 06:14
2546Nr 667 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony14.10.2019 - 06:14
7539CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200814.10.2019 - 06:13
665Nr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie14.10.2019 - 06:13
1787Nr 21/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych14.10.2019 - 06:13
2064Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... 14.10.2019 - 06:13
16758Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych14.10.2019 - 06:13
8699Rada Wydziału Teologii14.10.2019 - 06:12
2487Decyzja Nr 27 2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201314.10.2019 - 06:12
2869Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2007/200814.10.2019 - 06:11
1496Nr 76/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM14.10.2019 - 06:11
5103Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z14.10.2019 - 06:11
1726Decyzja Nr 42/2011 z dnia 8 listopada 2011r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zasadności nadania przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa stopni doktora habi14.10.2019 - 06:11
1148Nr 279 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Bodo University College, Norwegia14.10.2019 - 06:10
2267Nr 254 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 290 Senatu Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie14.10.2019 - 06:10
1450Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 14.10.2019 - 06:10
20889Straż Uniwersytecka14.10.2019 - 06:10
12333Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 14.10.2019 - 06:09
2342Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych14.10.2019 - 06:09
2047Nr 710 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Antoniego DUTKIEWICZA, prof. UWM14.10.2019 - 06:09
1064Nr 76 z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr 54 Senatu z dnia 23 maja 2003 r.14.10.2019 - 06:09
2123Nr 239 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont, adaptacja, wyposażenie i przygotowanie centrum dydaktycznego, naukowego, wdrożeniowego i popularyzatorskiego w obszarze gastronomia-sztuka kulinarna...14.10.2019 - 06:09
1854Nr 95 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki14.10.2019 - 06:08
16620Status prawny Uczelni14.10.2019 - 06:08
2168Nr 230 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego14.10.2019 - 06:08
4112Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim 14.10.2019 - 06:08
119029Niepubliczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.14.10.2019 - 06:08

Łącznie 23113820 odwiedzin dla wszystkich podstron.