Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
23581Archiwum i Muzeum UWM10.08.2020 - 13:27
3074Nr 135 z dnia 24 listopada 2006 r. podjęta w dniu żałoby narodowej10.08.2020 - 13:27
1368Nr 45 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 200310.08.2020 - 13:27
2298Nr 149 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jacka KOZŁOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego10.08.2020 - 13:27
160Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji 10.08.2020 - 13:27
533Nr 473 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia10.08.2020 - 13:26
1271Nr 158 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: Tomaszkowo, Dorotowo10.08.2020 - 13:26
939Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 10.08.2020 - 13:26
9743Czesne10.08.2020 - 13:26
295Nr 101/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa10.08.2020 - 13:26
10237Władze Wydziału Nauki o Żywności10.08.2020 - 13:26
2267Zarządzenie Nr 27/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej”10.08.2020 - 13:26
560TERMINARZ WYBORÓW REKTORA10.08.2020 - 13:26
3103Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich10.08.2020 - 13:26
2697Nr 55/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum”10.08.2020 - 13:25
195Nr 59/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów oraz elektronicznego archiwum prac dyplomowych10.08.2020 - 13:25
2764Nr 255 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Rudolfowi Michałkowi10.08.2020 - 13:25
1349Nr 236 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowana wieczystego gruntów połóżonych pod wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż rzeki Łyna10.08.2020 - 13:25
14316Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa10.08.2020 - 13:25
5799Ochrona danych osobowych10.08.2020 - 13:25
4023Decyzja nr 24/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektu pod tytułem: Zakup aparatury naukowo badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycz10.08.2020 - 13:25
908Nr 97/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku10.08.2020 - 13:24
243KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ10.08.2020 - 13:24
213Nr 51/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 13:24
16304Struktura Wydziału Geoinżynierii10.08.2020 - 13:23
2583Nr 119 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von BAR, dr. h. c. 10.08.2020 - 13:23
3480Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2012 rok10.08.2020 - 13:23
2612Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza10.08.2020 - 13:22
15533Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.10.08.2020 - 13:22
3768Studia podyplomowe i doktoranckie 10.08.2020 - 13:22

Łącznie 26499491 odwiedzin dla wszystkich podstron.