Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
869KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)20.10.2020 - 18:28
1477Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie20.10.2020 - 18:26
3300Oferta kształcenia w roku akademickim 2006/200720.10.2020 - 18:23
1531Zarządzenie Nr 39/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku20.10.2020 - 18:22
1266Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Medycznych20.10.2020 - 18:03
3180P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie20.10.2020 - 17:40
1587Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym20.10.2020 - 17:35
5728Dział BHP20.10.2020 - 17:18
2100UCHWAŁA Nr 105 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku 20.10.2020 - 17:15
2812Protokoły 2006/200720.10.2020 - 16:53
380KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ20.10.2020 - 16:40
2774Ogłoszenie o otwartym naborze partnera20.10.2020 - 16:37
2417Protokoły 2007/200820.10.2020 - 16:35
2941Regulamin BIP UWM20.10.2020 - 16:29
2219TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2010/201120.10.2020 - 16:20
2458Protokół Nr 22 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku20.10.2020 - 16:19
1576Uczelniana Komisja Wyborcza20.10.2020 - 16:10
1893OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO 2/POKL/4.2/201120.10.2020 - 15:59
4714 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie20.10.2020 - 15:17
1410KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ20.10.2020 - 15:10
254Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum20.10.2020 - 15:00
1629UCHWAŁA Nr 200 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów n20.10.2020 - 14:56
2064Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną20.10.2020 - 14:51
931Nr 8/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 14:00
17804Organizacja roku akademickiego 2009/201020.10.2020 - 13:42
1699Protokół Nr 40 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku20.10.2020 - 13:14
1464Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie20.10.2020 - 13:11
4246Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.20.10.2020 - 12:33
2166Protokół Nr 2 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku20.10.2020 - 12:24
2806Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201120.10.2020 - 12:19

Łącznie 27298247 odwiedzin dla wszystkich podstron.