Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
806Nr 42/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 16:40
900Nr 428 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za26.11.2020 - 16:33
1852Nr 45/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 16:26
2662Decyzja Nr 40/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2011/201226.11.2020 - 16:24
3471Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 16:19
116Nr 104/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.11.2020 - 16:06
2389Decyzja Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013 26.11.2020 - 15:49
388Nr 217/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium rektora 26.11.2020 - 15:47
102Nr 116/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Teologii26.11.2020 - 15:27
2252Nr 52/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/201826.11.2020 - 15:21
128Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich 26.11.2020 - 15:20
79Nr 164/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich26.11.2020 - 15:19
2770Zarządzenie Nr 34 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”.26.11.2020 - 14:55
403Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego 26.11.2020 - 14:33
7797Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 14:19
617Nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria na okres do 31 grudnia 2021 r. 26.11.2020 - 14:19
3116ZARZĄDZENIE Nr 59/2009 Rektora z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów26.11.2020 - 14:08
2728Zarządzenie Nr 2 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Natura 2000”.26.11.2020 - 13:58
1315Nr 17/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich26.11.2020 - 13:53
2255Zarządzenie Nr 61/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.11.2020 - 13:49
1395Nr 6/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku26.11.2020 - 13:42
1546Nr 28 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Pracy Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 26.11.2020 - 13:26
3204Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku26.11.2020 - 13:00
719Nr 515 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 421 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 13:00
2836Protokoły 2006/200726.11.2020 - 12:46
2504 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.26.11.2020 - 12:26
871Nr 71/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim26.11.2020 - 12:25
302Nr 60/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 53/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego26.11.2020 - 12:24
6006Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych26.11.2020 - 12:18
296Nr 225/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.11.2020 - 12:14

Łącznie 27705691 odwiedzin dla wszystkich podstron.