Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1404Nr 84 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego16.10.2020 - 12:40
1307Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie16.10.2020 - 11:58
755Nr 56/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia ursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (ze zm.)16.10.2020 - 11:53
1676Nr 88/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach realizacji projektu nr POKL.08.02.01-28-015/1216.10.2020 - 11:46
1099Nr 88/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych16.10.2020 - 11:44
1268Nr 125 z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof.zw.dr.hab. Jerzemu Woyke 16.10.2020 - 11:43
1223Nr 2 z dnia 3 września 1999 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na rok akademicki 1999/200016.10.2020 - 11:25
203Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)16.10.2020 - 11:24
671Nr 67/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt16.10.2020 - 11:13
221Nr 50/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego16.10.2020 - 10:49
3374Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu16.10.2020 - 10:38
1517Nr 69/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 67/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-201616.10.2020 - 10:36
1932Nr 54/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego ekspozycji „65 lat sportu akademickiego w Kortowie”16.10.2020 - 10:33
1343Nr 40/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich16.10.2020 - 10:08
104Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 16.10.2020 - 10:04
999Nr 61/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika II Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego16.10.2020 - 10:03
2505Zarządzenie nr 40 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie ”Dla nauczycieli chemii16.10.2020 - 09:56
2656Dzień otwarty Biblioteki Uniwersyteckiej16.10.2020 - 09:51
1432Nr 36/2014 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie komisji odbioru projektu budowlano-wykonawczego pilotażowej biogazowni rolniczej na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.10.2020 - 09:44
1108Nr 49/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich16.10.2020 - 09:34
820Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku16.10.2020 - 09:28
2248Zarządzenie Nr 51/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.10.2020 - 09:22
1284Nr 46 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia sztandaru uczelni16.10.2020 - 09:11
3583Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego16.10.2020 - 09:07
1183Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” 16.10.2020 - 08:50
313Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką16.10.2020 - 08:32
1088Nr 84/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”16.10.2020 - 08:09
1286Nr 79 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury"16.10.2020 - 08:04
1043Nr 67/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie”16.10.2020 - 07:52
921UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY16.10.2020 - 07:50

Łącznie 27282875 odwiedzin dla wszystkich podstron.