Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2018Decyzja Nr 53/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 06:44
2520Nr 317 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych26.09.2020 - 06:44
2376Zarządzenie Nr 69/2009 Rektora z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 06:32
2753Nr 144 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 55 m. Olsztyn26.09.2020 - 06:32
1775Decyzja Nr 48/2009 Rektora z dnia 27 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Polikliniki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.09.2020 - 06:30
2573Nr 286 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko wykładowcy w Studium Języków Obcych na czas nieokreślony mgr Beaty PODWYSOCKIEJ26.09.2020 - 06:24
2298Decyzja Nr 41/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POIG.01.03.01-00-204/09 pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca26.09.2020 - 06:22
2153Zarządzenie Nr 65/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 06:21
2008Zarządzenie Nr 64/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Teologii26.09.2020 - 06:20
2737Nr 264 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony26.09.2020 - 06:09
2395Nr 255 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2008/200926.09.2020 - 06:05
2354Zarządzenie Nr 49/2009 Rektora z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 179 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatw26.09.2020 - 05:48
1334Nr 74 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania26.09.2020 - 05:27
50Nr 108/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych26.09.2020 - 05:25
2222Zarządzenie Nr 28/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Komunikacja międzykulturowa”26.09.2020 - 05:14
1833Protokół Nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku26.09.2020 - 05:11
3178Nr 168 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie sali dydaktyczno-laboratoryjnej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Wacława Minakowskiego26.09.2020 - 05:06
1184Nr 231 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku26.09.2020 - 04:33
3306Zarządzenie Nr 52/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe26.09.2020 - 04:20
1535Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”26.09.2020 - 04:17
2247Decyzja Nr 40/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego informatycznego systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów26.09.2020 - 04:16
1424Nr 34 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie osobowej26.09.2020 - 03:59
2088UCHWAŁA Nr 14 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego26.09.2020 - 03:49
2356Decyzja Nr 15 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.26.09.2020 - 03:47
1474Nr 833 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Niemenczynie, Litwa26.09.2020 - 03:32
1597Nr 178 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” 26.09.2020 - 03:30
1968ogłoszenie o przetagu26.09.2020 - 03:06
285Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii w grupie pracowników dydaktycznych26.09.2020 - 02:54
250Nr 621 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 6/8 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda26.09.2020 - 02:41
2354UCHWAŁA Nr 150 UCHWAŁA Nr 150 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki26.09.2020 - 02:40

Łącznie 27071876 odwiedzin dla wszystkich podstron.