Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3714Sprawozdanie finansowe za rok 200527.11.2020 - 12:11
4329Decyzja Nr 12 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy27.11.2020 - 12:04
4018Informacja dot. konkursu na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac 27.11.2020 - 11:59
3835Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej27.11.2020 - 11:55
2380Nr 767 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych27.11.2020 - 11:26
458Nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie...27.11.2020 - 11:26
1407Nr 92/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2017/201827.11.2020 - 11:23
2710 Wydział Nauk Ekonomicznych27.11.2020 - 11:21
1401Nr 69/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji27.11.2020 - 11:21
787Nr 34/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”27.11.2020 - 11:20
793Nr 24/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania27.11.2020 - 11:18
2943UCHWAŁA Nr 985 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Ann27.11.2020 - 11:08
2182Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.27.11.2020 - 11:00
1889Zarządzenie Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka27.11.2020 - 10:55
1627Nr 751 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201627.11.2020 - 10:23
22GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA27.11.2020 - 10:20
3907konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu27.11.2020 - 10:18
2417Nr 72 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok27.11.2020 - 10:05
859Nr 90/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201927.11.2020 - 10:01
3047Nr 144 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa27.11.2020 - 09:40
1336Nr 40 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn27.11.2020 - 09:34
1393Nr 77/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/201527.11.2020 - 09:31
2759Nr 50/2013 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 10/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków27.11.2020 - 09:30
1298Nr 21 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego27.11.2020 - 09:30
68Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202427.11.2020 - 09:29
1643Nr 26 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Bartąskiej27.11.2020 - 09:12
2441Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2009/201027.11.2020 - 09:11
3106Nr 254 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.11.2020 - 09:03
567Nr 51/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”27.11.2020 - 08:59
1742Decyzja Nr 80/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia nazw stanowisk Prorektorów oraz zasad ich wzajemnych zastępstw27.11.2020 - 08:56

Łącznie 27705288 odwiedzin dla wszystkich podstron.