Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
867Nr 104 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania sali dydaktycznej nr 117 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Krzysztofa WALAWSKIEGO28.03.2020 - 12:21
3639Decyzja Nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki na28.03.2020 - 12:16
875Nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach28.03.2020 - 12:12
2487Decyzja Nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/201328.03.2020 - 12:10
301Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202028.03.2020 - 11:56
134Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 28.03.2020 - 11:49
1105Nr 65/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelniane28.03.2020 - 11:40
1873Decyzja Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotec28.03.2020 - 11:37
173Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu28.03.2020 - 11:36
2175Decyzja Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu 28.03.2020 - 11:32
2792Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 28.03.2020 - 11:28
1274Zarządzenie Nr 94/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki28.03.2020 - 11:27
862Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Technicznych28.03.2020 - 11:25
908Nr 89/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/201828.03.2020 - 11:24
2573Nr 27/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 28.03.2020 - 11:17
144Nr 214/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.03.2020 - 11:16
204Nr 192/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna28.03.2020 - 11:12
1728Decyzja Nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016 28.03.2020 - 11:10
624Nr 50/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską...28.03.2020 - 10:59
2184Ogłoszenia o przetargu28.03.2020 - 10:51
2216Decyzja Nr 20/2008 Rektora z dnia 22 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej28.03.2020 - 10:46
2166Decyzja Nr 16/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr WND-POKL.08.01.01-28-336/10 pt. „Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP28.03.2020 - 10:46
2459Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza28.03.2020 - 10:45
2333DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ28.03.2020 - 10:41
1732Decyzja Nr 42/2010 z dnia 25 listopada 2010r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli prawidłowości prowadzenia procedur w zakresie uprawnień naukowych na Wydziale Nauk Społeczny28.03.2020 - 10:38
497Nr 98/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie28.03.2020 - 10:36
1044Nr 45/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 10:32
1694Nr 2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Konsultanta ds. kształcenia osób głuchych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.03.2020 - 10:31
756Nr 47/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 10:28
185Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu28.03.2020 - 10:26

Łącznie 24968333 odwiedzin dla wszystkich podstron.