Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1536Nr 99/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Badań nad PRL na kadencję od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku22.09.2020 - 14:03
3204Nr 191 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębie ewi. nr 118 m. Olsztyn22.09.2020 - 13:58
1383Nr 72/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Prawo pracy” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji22.09.2020 - 13:56
1492Nr 875 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/201622.09.2020 - 13:56
1159Nr 10 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 22.09.2020 - 13:55
1104Nr 108/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.09.2020 - 13:50
852Nr 17/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim22.09.2020 - 13:46
953Nr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim 22.09.2020 - 13:42
1417Nr 942 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności imienia Profesora Jerzego Borowskiego22.09.2020 - 13:35
1147Nr 25/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.09.2020 - 13:35
2142Decyzja Nr 44/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POKL.01.04.01-00-310/09 pt. Zwiększenie konkurencyjności i potencjału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie22.09.2020 - 13:32
2294Decyzja Nr 46/2008 Rektora z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych22.09.2020 - 13:28
538Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”22.09.2020 - 13:28
1984Zarządzenie Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej”22.09.2020 - 13:27
2012UCHWAŁA NR 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia 22.09.2020 - 13:25
1905Decyzja Nr 49/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania koordynatora Projektu POIG.01.03.01-00-139/08 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębi22.09.2020 - 13:25
1985Nr 463 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 roku22.09.2020 - 13:23
1137Nr 9 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.09.2020 - 13:22
1503Nr 949 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Republika Chorwacji22.09.2020 - 13:22
2391Nr 148 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tadeusza KAMIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.09.2020 - 13:21
1659Nr 946 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku kotłowni wraz z jego wyposażeniem technicznym położonego w miejscowości Łężany, gmina Reszel oraz prawo własności działki gruntowej nr 284/16 obręb Leginy22.09.2020 - 13:20
2448Nr 668 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.09.2020 - 13:18
2499Decyzja Nr 35/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2009/2010 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magist22.09.2020 - 13:14
3240Nr 160 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego UWM22.09.2020 - 13:13
2262Nr 432 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 41 z dnia 1 października 2012 roku22.09.2020 - 13:11
1879Decyzja Nr 43/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.09.2020 - 13:09
4100Nr 205 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora i Kanclerza do przygotowania Uniwersytetu do wykonywania zadań związanych ze sprzątaniem i dozorem mienia siłami i śro22.09.2020 - 13:09
1774Nr 681 w Olsztynie z dni 6 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego22.09.2020 - 12:54
3758Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej22.09.2020 - 12:53
2369Nr 737 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie22.09.2020 - 12:53

Łącznie 27013280 odwiedzin dla wszystkich podstron.