Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2499Nr 288 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, aduwantowej terapii..."22.09.2020 - 14:29
2462Nr 146 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Iwony KONOPKI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.09.2020 - 14:28
1027Nr 39/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii22.09.2020 - 14:27
863Nr 44/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS22.09.2020 - 14:24
1447Nr 886 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 22.09.2020 - 14:24
1292Nr 1/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.09.2020 - 14:20
1621Nr 7/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu pt. „Studiuj informatykę na UWM”22.09.2020 - 14:17
1218Nr 74/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wycena nieruchomości” realizowanych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa22.09.2020 - 14:13
1356Nr 101 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Trieście, Włochy22.09.2020 - 14:12
2438Protokół nr 6 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lutego 2009 r.22.09.2020 - 14:08
1906UCHWAŁA Nr 20 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prorektora prof. dr. hab. inż. Janusza PIECHOCKIEGO22.09.2020 - 14:04
2201Nr 684 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nowa Kaletka, gmina Purda22.09.2020 - 14:03
2809Nr 611 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej” 22.09.2020 - 14:03
1536Nr 99/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Badań nad PRL na kadencję od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku22.09.2020 - 14:03
3204Nr 191 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębie ewi. nr 118 m. Olsztyn22.09.2020 - 13:58
1383Nr 72/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Prawo pracy” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji22.09.2020 - 13:56
1492Nr 875 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/201622.09.2020 - 13:56
1159Nr 10 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 22.09.2020 - 13:55
1104Nr 108/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.09.2020 - 13:50
852Nr 17/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim22.09.2020 - 13:46
953Nr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim 22.09.2020 - 13:42
1417Nr 942 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności imienia Profesora Jerzego Borowskiego22.09.2020 - 13:35
1147Nr 25/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.09.2020 - 13:35
2142Decyzja Nr 44/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POKL.01.04.01-00-310/09 pt. Zwiększenie konkurencyjności i potencjału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie22.09.2020 - 13:32
2294Decyzja Nr 46/2008 Rektora z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych22.09.2020 - 13:28
538Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”22.09.2020 - 13:28
1984Zarządzenie Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej”22.09.2020 - 13:27
2012UCHWAŁA NR 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia 22.09.2020 - 13:25
1905Decyzja Nr 49/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania koordynatora Projektu POIG.01.03.01-00-139/08 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębi22.09.2020 - 13:25
1985Nr 463 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 roku22.09.2020 - 13:23

Łącznie 27012894 odwiedzin dla wszystkich podstron.