Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1404Nr 237 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej01.08.2020 - 21:38
1385Nr 239 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie kierunków działań w gospodarce finansowej w roku 200501.08.2020 - 21:38
1330Nr 247 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Giovanniemu Girone01.08.2020 - 21:38
1350Nr 251 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie rozwoju informatyki01.08.2020 - 21:38
1464Nr 280 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zadań w rozwoju informatyki01.08.2020 - 21:38
1394Nr 281 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych oraz ich szczególnych uprawnień01.08.2020 - 21:38
1381Nr 293 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Georg-August-Universitat Gottingen, Niemcy01.08.2020 - 21:38
1362Nr 294 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolnictwa i Leśnictwa Tai Nguyen, Wietnam01.08.2020 - 21:38
1268Nr 10 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie utworzenia w Katedrze UNESCO studiów podyplomowych "Przygotowanie nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego"01.08.2020 - 21:38
1283Nr 12 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Rektora do zaciągania zobowiązań01.08.2020 - 21:38
1249Nr 278 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej01.08.2020 - 21:38
1297Nr 246 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia rektora do zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200501.08.2020 - 21:38
1264Nr 20 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2005-200801.08.2020 - 21:38
1362Nr 270 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Ewie Świerczewskiej01.08.2020 - 21:38
1358Nr 268 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwową Politechniką w Petersburgu, Rosja01.08.2020 - 21:38
1280Nr 272 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie uchylenia uchwał Senatu UWM w Olsztynie w sprawie zmian w ofercie kształcenia od roku akademickiego 2006/2007, w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych i zaocznych w 2006 roku.... 01.08.2020 - 21:38
1249Nr 274 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury"01.08.2020 - 21:38
1243Nr 266 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Kijowskim Państwowym Uniwersytetem im. T. Szewczenki, Ukraina01.08.2020 - 21:38
1379Nr 284 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie01.08.2020 - 21:38
1408Nr 285 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:38
1335Nr 11 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie przyznana Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:38
1283Nr 6 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie szkoły publicznej "XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie01.08.2020 - 21:38
1335Nr 22 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Ornecie przy ul. Braniewskiej 201.08.2020 - 21:37
3081Nr 57 z dnia 31 marca 2006 r w sprawie przeznaczenia na realizację zadań inwestycyjnych środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości01.08.2020 - 21:37
1259Nr 38 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia prowzorium planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok01.08.2020 - 21:37
1293Nr 39 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części działki nr 256/78 (obręb 114 m. Olsztyn)01.08.2020 - 21:37
4178Nr 104 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia porozumienia o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i utworzeniu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią 01.08.2020 - 21:37
3459Nr 153 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2010 roku01.08.2020 - 21:37
2456Nr 280 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji01.08.2020 - 21:37
2998Nr 299 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2009-2011 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego01.08.2020 - 21:37

Łącznie 26448313 odwiedzin dla wszystkich podstron.