Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3013Nr 15/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu21.11.2020 - 22:13
3336Nr 26/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyn21.11.2020 - 22:13
2894Nr 28 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych21.11.2020 - 22:13
3429Nr 44/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.11.2020 - 22:12
2876Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok21.11.2020 - 22:12
2605Nr 52/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców21.11.2020 - 22:12
2892Nr 61/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu W21.11.2020 - 22:12
2266Nr 64/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych21.11.2020 - 22:12
2172Nr 65/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa21.11.2020 - 22:12
3597Nr 66/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie praktyk studenckich21.11.2020 - 22:12
1903Nr 76/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM21.11.2020 - 22:12
2158Nr 78/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN21.11.2020 - 22:12
1733Nr 80/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Humanistycznym21.11.2020 - 22:12
1867Nr 81/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Podstawy modelowania informacji geograficznej”21.11.2020 - 22:11
2201Nr 92/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii21.11.2020 - 22:11
3774Nr 99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.11.2020 - 22:11
3411Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont - ZPK 21.11.2020 - 22:11
2130Nr 103/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2011 rok21.11.2020 - 22:11
3200Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku21.11.2020 - 22:11
1834Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii 21.11.2020 - 22:11
2278Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany składu Komisji Bioetycznej21.11.2020 - 22:11
3426Nr 12/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej21.11.2020 - 22:11
2112Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Społecznych21.11.2020 - 22:11
2272Nr 19/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych21.11.2020 - 22:10
2472Nr 22/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 23 Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie21.11.2020 - 22:10
2532Nr 24/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia standardów kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olszty21.11.2020 - 22:10
1109Nr 85/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Rozwój rynku i zarządzanie sprzedażą w Unii Europejskiej”21.11.2020 - 22:10
2242Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej21.11.2020 - 22:09
2398Nr 51/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania rejestrów dóbr niematerialnych21.11.2020 - 22:09
2654Nr 55/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”21.11.2020 - 22:09

Łącznie 27636134 odwiedzin dla wszystkich podstron.