Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1321Nr 4 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego stanowiącego własność gminy Olsztyn01.08.2020 - 21:39
1238Nr 153 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 112 m. Olsztyna01.08.2020 - 21:38
1212Nr 155 z dnia 1 lipca 20002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne na Wydziale Humanistycznym01.08.2020 - 21:38
1308Nr 14 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Uniwerstetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:38
1286Nr 12 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania01.08.2020 - 21:38
1166Nr 16 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia jednostki ogólnouczelnianej Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny01.08.2020 - 21:38
1255Nr 27 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2003-2005, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego01.08.2020 - 21:38
1344Nr 50 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym01.08.2020 - 21:38
1313Nr 52 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie pzyznania okresowego dodatku do wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań własnych i statutowych01.08.2020 - 21:38
1332Nr 62 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:38
1288Nr 71 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa01.08.2020 - 21:38
1339Nr 67 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Marianowi Naczkowi01.08.2020 - 21:38
1222Nr 87 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Tuwima01.08.2020 - 21:38
1299Nr 74 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania01.08.2020 - 21:38
1448Nr 240 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem im. I. Franki01.08.2020 - 21:38
1342Nr 236 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowana wieczystego gruntów połóżonych pod wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż rzeki Łyna01.08.2020 - 21:38
1289Nr 235 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Bartąskiej01.08.2020 - 21:38
1301Nr 98 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:38
1256Nr 117 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. "Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód"01.08.2020 - 21:38
1336Nr 173 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej im. Królowej Bony Sforzy01.08.2020 - 21:38
1340Nr 22 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności01.08.2020 - 21:38
1245Nr 33 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej01.08.2020 - 21:38
1336Nr 60 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim01.08.2020 - 21:38
1218Nr 66 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie doskonalenia struktury organizacyjnej Uniwersytetu01.08.2020 - 21:38
1306Nr 76 z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr 54 Senatu z dnia 23 maja 2003 r.01.08.2020 - 21:38
1347Nr 94 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do negocjacji w celu nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłym kasynie wojskowym "Casablanka"01.08.2020 - 21:38
1329Uchwała Nr 93 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości po rozwiązanym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie01.08.2020 - 21:38
1301Nr 92 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn01.08.2020 - 21:38
1379Nr 102 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Publiczną Pożyteczną Korporacją do Środowiskowych Badań, Edukacji i Publicznej Świadomości ENKI o.p.s. w Trzeboni, Republika Czeska01.08.2020 - 21:38
1301Nr 105 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Tuwima01.08.2020 - 21:38

Łącznie 26448176 odwiedzin dla wszystkich podstron.