Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1083Nr 13 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Augsburgu, Niemcy10.12.2019 - 22:50
1082Nr 10 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie utworzenia w Katedrze UNESCO studiów podyplomowych "Przygotowanie nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego"10.12.2019 - 22:50
1103Nr 5 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie szkoły publicznej "23 Gimnazjum Akademicke im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie"10.12.2019 - 22:50
1102Nr 70/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych10.12.2019 - 22:49
450Nr 409 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 945 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. mjr. Jana Piwnika w Olsztynie10.12.2019 - 22:45
4114Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 10.12.2019 - 22:45
1184Nr 33 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych10.12.2019 - 22:42
1227Nr 54 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Olsztyn za odszkodowaniem prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę dróg10.12.2019 - 22:42
2494Zarządzenie nr 7 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „ Geografia”.10.12.2019 - 22:41
1600Nr 1 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Senatu10.12.2019 - 22:35
1558Decyzja Nr 54/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.12.2019 - 22:34
1079Nr 263 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 160 m. Olsztyn10.12.2019 - 22:32
8374LISTA ELEKTORÓW10.12.2019 - 22:32
1116Nr 252 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania nowego kierunku i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie10.12.2019 - 22:30
1237Nr 237 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej10.12.2019 - 22:30
1102Nr 225 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2003/200410.12.2019 - 22:28
196Nr 503 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Coaching menedżerski”10.12.2019 - 22:27
3710Informacja UKW - spotkanie kandydatów z wyborcami10.12.2019 - 22:26
3189Grunty własne 2005/200610.12.2019 - 22:26
798Nr 8/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2019 - 22:24
2775Zarządzenie Nr 41/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”10.12.2019 - 22:21
3090Nr 13/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych10.12.2019 - 22:20
2039Nr 275 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Artura SIEMASZKO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego10.12.2019 - 22:14
4481Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg10.12.2019 - 22:13
1205test10.12.2019 - 22:10
1032Nr 66 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie doskonalenia struktury organizacyjnej Uniwersytetu10.12.2019 - 22:02
1183Nr 130/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii10.12.2019 - 22:02
1030Rejestr zbiorów danych osobowych10.12.2019 - 21:59
538Nr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 10.12.2019 - 21:58
606Nr 17/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 10.12.2019 - 21:57

Łącznie 23760862 odwiedzin dla wszystkich podstron.