Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2215Nr 294 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmiany organizacyjnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa16.11.2019 - 10:03
2181Nr 306 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 200916.11.2019 - 10:03
2141Nr 309 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany w ofercie kształcenia na kierunku pedagogika16.11.2019 - 10:03
2352Nr 314 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Profesora Tadeusza OBRUSIEWICZA16.11.2019 - 10:02
2171Nr 332 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej16.11.2019 - 10:02
2111Nr 343 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym, Republika Białoruś16.11.2019 - 10:02
2185Nr 351 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej16.11.2019 - 10:01
2152Nr 356 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów powojskowych pn. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Olsztyn-Kortowo, koszary-Aleja Warszawska"16.11.2019 - 10:01
2260Nr 359 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach16.11.2019 - 10:01
1965Nr 367 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Oddziałem Instytutu Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk16.11.2019 - 10:01
2054Nr 689 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej16.11.2019 - 10:00
5341Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.16.11.2019 - 10:00
2371Nr 392 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2011 roku16.11.2019 - 10:00
459Nr 357 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie poparcia inicjatywy nadania prof. dr. hab. Andrzejowi Rutkowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 16.11.2019 - 09:59
2184Nr 397 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę16.11.2019 - 09:59
2105Nr 399 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Medalu Jubileuszowego z okazji 60-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt16.11.2019 - 09:59
2113Nr 405 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja16.11.2019 - 09:59
2158Nr 408 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w treści porozumienia o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska), a Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie (Ukraina)16.11.2019 - 09:59
3693Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim16.11.2019 - 09:59
2594Nr 412 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.11.2019 - 09:59
2035Nr 414 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 09:59
2289Nr 415 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gryźliny, gm. Stawiguda16.11.2019 - 09:59
2044Nr 419 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony16.11.2019 - 09:59
2034Nr 421 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”16.11.2019 - 09:59
2033Nr 424 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”16.11.2019 - 09:58
2150Nr 429 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa”16.11.2019 - 09:58
2505Nr 430 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wyposażenie laboratoriów technicznej kontroli budowli”16.11.2019 - 09:58
2619Nr 446 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony16.11.2019 - 09:58
2184Nr 448 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska starszego wykładowcy języka hiszpańskiego i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstaw16.11.2019 - 09:58
2179Nr 455 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dy16.11.2019 - 09:57

Łącznie 23496337 odwiedzin dla wszystkich podstron.