Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3356Nr 294 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć w działalności naukowo-badawczej29.03.2020 - 04:08
2857Nr 299 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2009-2011 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego29.03.2020 - 04:07
2874Nr 305 z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa księdzu Kardynałowi Stanisławowi DZIWISZOWI29.03.2020 - 04:06
1725Nr 592 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej29.03.2020 - 04:06
2518Nr 307 z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr. Hansowi-Gerdowi Pötteringowi.29.03.2020 - 04:06
2556STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie negocjacji z podmiotami leczniczymi dotyczących prowadzenia przez te podmioty na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie dz29.03.2020 - 04:06
2516Nr 311 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 04:05
3104Nr 313 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie29.03.2020 - 04:05
3286Nr 657 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania podpisania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Listu Intencyjnego z Fundacją Bałtycką Eko-Energetyka w celu powołania Klastra NATURALNA ENERGIA29.03.2020 - 04:05
3208Nr 319 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk29.03.2020 - 04:04
2600Nr 320 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Ekosiłownie poligeneracyjne”29.03.2020 - 04:04
1907UCHWAŁA Nr 860 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 697 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do29.03.2020 - 04:04
2907Nr 325 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji29.03.2020 - 04:04
9357Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu29.03.2020 - 04:03
2041Nr 57 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Alicji BOROŃ29.03.2020 - 04:03
2322Nr 540 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych29.03.2020 - 04:02
2189Nr 805 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Ostróda29.03.2020 - 04:02
2400Nr 244 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci 729/10000 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Głowackiego 1729.03.2020 - 04:02
2296Nr 730 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu dotyczącego wdrożenia modelu zarządzania uczelnią w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-201329.03.2020 - 04:02
3070Nr 13 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 - 201229.03.2020 - 04:02
2345Nr 378 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 29.03.2020 - 04:01
2496Nr 16 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 04:01
3161Nr 18 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki29.03.2020 - 04:01
65Nr 656 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)29.03.2020 - 04:01
2539Nr 24 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę29.03.2020 - 04:00
2465Nr 25 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę29.03.2020 - 04:00
2492Nr 26 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę29.03.2020 - 04:00
2609Nr 33 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 29.03.2020 - 03:59
2459Nr 34 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę29.03.2020 - 03:59
3812Nr 636 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2012 roku29.03.2020 - 03:59

Łącznie 24995853 odwiedzin dla wszystkich podstron.