Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1028Nr 50 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym12.09.2019 - 20:33
1109Nr 156 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia rektora do zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200412.09.2019 - 20:32
2315Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych12.09.2019 - 20:30
839Nr 211 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-12.09.2019 - 20:12
1001Nr 10 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki12.09.2019 - 20:11
2670Nr 138 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.09.2019 - 19:52
1012Nr 142 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii12.09.2019 - 19:52
254Nr 512 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.09.2019 - 19:51
1012Nr 103/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”12.09.2019 - 19:51
1190Nr 150 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Hochschule Vechta, Niemcy12.09.2019 - 19:51
1372Nr 67/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Administracja” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji 12.09.2019 - 19:50
1001Nr 98/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie nauczania religii” 12.09.2019 - 19:49
929Nr 93/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomiczne skutki planowania miejscowego”12.09.2019 - 19:48
2058Nr 490 z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława GAJEWSKIEGO12.09.2019 - 19:48
1442Nr 34/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”12.09.2019 - 19:47
925Nr 88/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo pracy”12.09.2019 - 19:47
1010Nr 81/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie problematyki ubezpieczeń12.09.2019 - 19:44
1039Nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu dodatkowych praktyk dla studentek i studentów studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska12.09.2019 - 19:44
1500Nr 12/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów 12.09.2019 - 19:42
1014Nr 127 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Adamowi Chrzanowskiemu12.09.2019 - 19:41
2132Nr 499 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Warszawie” 12.09.2019 - 19:39
642KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE12.09.2019 - 19:38
1533Nr 314 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konsorcjum pod nazwą Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife)12.09.2019 - 19:38
1858Nr 32 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. Annę ŻURADĘ12.09.2019 - 19:37
947Nr 57 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Berndowi Hoffmanowi12.09.2019 - 19:36
84Nr 548 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok12.09.2019 - 19:35
10569Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych12.09.2019 - 19:34
1810Nr 241 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Wojciech KLOCA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego12.09.2019 - 19:33
1033Nr 113 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia zaoczne w Uniwersytecie w 2004 r., na kierunki, na których przewidziano egzaminy wstępne kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury" 12.09.2019 - 19:30
1112Nr 60 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim12.09.2019 - 19:28

Łącznie 22811933 odwiedzin dla wszystkich podstron.