Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
17786Organizacja roku akademickiego 2009/201018.09.2020 - 13:39
3037Nr 563 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie pobierania opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów oraz opłat za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS18.09.2020 - 13:39
1925Nr 23/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi” 18.09.2020 - 13:36
1752Nr 854 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku18.09.2020 - 13:36
545Nr 618 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.09.2020 - 13:36
2912Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych 2008/200918.09.2020 - 13:36
1823UCHWAŁA Nr 897 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej18.09.2020 - 13:35
2372UCHWAŁA Nr 966 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Jarosława ĆWIKŁY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego18.09.2020 - 13:34
459Nr 554 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna...18.09.2020 - 13:34
1892Nr 493 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Języków Obcych na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony dr. Roberta BIELIŃSKIEGO18.09.2020 - 13:34
195Nr 699 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie18.09.2020 - 13:33
2208Nr 25/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 74/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2012-201618.09.2020 - 13:32
1377Nr 222 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 60 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.18.09.2020 - 13:32
2024Decyzja Nr 42/2011 z dnia 8 listopada 2011r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zasadności nadania przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa stopni doktora habi18.09.2020 - 13:32
2579Nr 4/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.09.2020 - 13:32
15115Studia niestacjonarne na WNM18.09.2020 - 13:31
465Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.09.2020 - 13:31
2398Nr 826 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych18.09.2020 - 13:30
3904Zarządzenie Nr 35/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2020 - 13:30
1362Nr 32 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie osobowej18.09.2020 - 13:30
1379Nr 258 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszowi18.09.2020 - 13:29
11PROREKTOR DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI prof. dr hab. Paweł WIELGOSZ18.09.2020 - 13:29
28PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM18.09.2020 - 13:29
3622Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja18.09.2020 - 13:29
9PROREKTOR DS. POLITYKI NAUKOWEJ I BADAŃ prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI18.09.2020 - 13:29
529Nr 55/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa nowego budynku szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego..18.09.2020 - 13:28
1013Nr 23/2016 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie języka polskiego”18.09.2020 - 13:28
2379Decyzja Nr 50/2009 Rektora z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2009/201018.09.2020 - 13:28
1562Nr 791 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Aleksander Stulginskis University, Litwa18.09.2020 - 13:28
2087Nr 16/2013 z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchylenia decyzji nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego...18.09.2020 - 13:27

Łącznie 26938290 odwiedzin dla wszystkich podstron.