Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3990Decyzja Nr 17 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza25.01.2020 - 04:24
814Nr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków 25.01.2020 - 04:23
1269Nr 935 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok25.01.2020 - 04:22
2312Nr 639 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 201225.01.2020 - 04:14
4449Podstawowe informacje o rekrutacji 200825.01.2020 - 04:13
532Nr 361 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202025.01.2020 - 04:13
1326Nr 97/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Regionalna turystyka historyczna”25.01.2020 - 04:08
2302Biuro Strategicznych Analiz Ekonomicznych25.01.2020 - 04:08
4312Zarządzenie Nr 6 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.25.01.2020 - 04:07
682Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 rokuw sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych25.01.2020 - 04:03
462Nr 76/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki25.01.2020 - 04:01
2445Decyzja NR 11 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw tworzenia Centrum Mleczarstwa.25.01.2020 - 03:57
1855Decyzja Nr 46/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzyc25.01.2020 - 03:54
1733Decyzja Nr 15/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 03:53
2877Zarządzenie Nr 12 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.25.01.2020 - 03:52
2120Nr 295 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie lokalizacji stacji systemu LOFAR na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 03:52
2472Nr 246 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat gminie Reszel części działki o numerze ewidencyjnym 295/80 o powierzchni 1300 m2 wraz z budynkiem25.01.2020 - 03:52
2044Nr 376 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 90 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwałach od nr 18 do nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 r. oraz w uchwale nr 4125.01.2020 - 03:47
1274Nr 17/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb”25.01.2020 - 03:43
1005Nr 192 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowej25.01.2020 - 03:42
4696Zarządzenie Nr 87/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaliczek z tytułu uczestnictwa w konferencjach, sympozjach it25.01.2020 - 03:40
450Nr 442 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Zbigniewa CHOJNOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej25.01.2020 - 03:39
2328Protokół Nr 19 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku25.01.2020 - 03:38
2474Nr 129 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Czesława KOSAKOWSKIEGO25.01.2020 - 03:38
2253Nr 3/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie procedur oceny jakości programów kształcenia i programów studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia25.01.2020 - 03:33
2854Konferencja „Mobilność w Programach Międzynarodowych”25.01.2020 - 03:32
1265UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY25.01.2020 - 03:32
2862Nr 175 z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu25.01.2020 - 03:32
2017Nr 216 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus 25.01.2020 - 03:27
1340Nr 814 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 577 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo25.01.2020 - 03:27

Łącznie 24245406 odwiedzin dla wszystkich podstron.