Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
487Nr 101/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania08.08.2020 - 08:49
1195Nr 78/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji08.08.2020 - 08:48
1631Nr 26/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie Zasad udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 08:45
2281Decyzja Nr 29/2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym08.08.2020 - 08:42
1603Nr 690 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Międzynarodowym Wolnym Uniwersytetem w Mołdawii, Mołdawia08.08.2020 - 08:40
1419Nr 16/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych08.08.2020 - 08:39
2269Nr 33 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych dr hab. n. med. Tomasza STOMPORA, prof. UWM08.08.2020 - 08:37
1517Nr 783 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 08:32
1923Decyzja Nr 56/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie powołania koordynatora Projektu POKL.09.04.00.28-020/09, pt. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-ma08.08.2020 - 08:31
1298Nr 94/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka i Statystyka w Dydaktyce”08.08.2020 - 08:31
1551Nr 71/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2013/201408.08.2020 - 08:27
254Nr 93/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista” 08.08.2020 - 08:23
968Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’08.08.2020 - 08:21
1046Nr 11 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej08.08.2020 - 08:21
3024Nr 50 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Romualdowi Zalewskiemu08.08.2020 - 08:19
2475Nr 696 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na rok 201108.08.2020 - 08:18
1251Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej 08.08.2020 - 08:14
541Nr 121/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego”08.08.2020 - 08:14
318Nr 112/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 08.08.2020 - 08:13
906Nr 340 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Tuwima w Olsztynie08.08.2020 - 08:13
4152Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201608.08.2020 - 08:13
1241Nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego08.08.2020 - 08:11
1847Decyzja Nr 43/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 08:10
526Nr 94/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej08.08.2020 - 08:10
407Nr 86/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201908.08.2020 - 08:09
1575Nr 898 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo08.08.2020 - 08:05
1944UCHWAŁA Nr 880 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny PARZYCH-BLAKIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.08.2020 - 08:02
610Nr 384 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”08.08.2020 - 07:58
812Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia kryteriów oceny aktywności naukowej i artystycznej dla kandydatów na przewodniczącego i członków rad naukowych dyscyplin 08.08.2020 - 07:55
1957Zarządzenie Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”08.08.2020 - 07:46

Łącznie 26499258 odwiedzin dla wszystkich podstron.