Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2676Nr 320 z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia Umowy Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a SPRINT Sp. z o.o.03.03.2021 - 15:29
357Nr 14/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji03.03.2021 - 15:27
878Załącznik nr. 103.03.2021 - 15:27
2015Nr 60/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do przedstawienia Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 0lsztynie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie03.03.2021 - 15:26
3774Nr 109 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.03.2021 - 15:25
2169Nr 55/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Rady Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.03.2021 - 15:25
1708Nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 39/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do03.03.2021 - 15:25
1398Nr 41/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmiń03.03.2021 - 15:24
3411Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie03.03.2021 - 15:23
1485Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu 03.03.2021 - 15:23
259327 grudnia dniem wolnym od pracy03.03.2021 - 15:23
3504Nr 46/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/201403.03.2021 - 15:22
2777Nr 45/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich03.03.2021 - 15:21
2402Nr 44/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich03.03.2021 - 15:21
2418Nr 42/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołów do realizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie programu Green University03.03.2021 - 15:20
2142Nr 40/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu programowego Green University03.03.2021 - 15:19
2066Nr 38/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201603.03.2021 - 15:18
2095Nr 37/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej...03.03.2021 - 15:17
2188DECYZJA Nr 14 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2012 w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.03.2021 - 15:17
2454Nr 32/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 81/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-201703.03.2021 - 15:15
12717Kompetencje prorektora ds. Studenckich03.03.2021 - 15:14
2387Nr 27/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2013/2014 na Wydziale Studiów...03.03.2021 - 15:13
2192Nr 26/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na Kierunku Zamawianym Ochrona Środowiska03.03.2021 - 15:12
2619Nr 53/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zasad przyznawania miejsc, lokali, segmentów z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.03.2021 - 15:11
2653Nr 23/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2013/201403.03.2021 - 15:11
1845Decyzja Nr 12/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho03.03.2021 - 15:11
2716Nr 20/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie03.03.2021 - 15:10
2823Nr 16 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.03.2021 - 15:09
2544Decyzja Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska kierownika pływalni Uniwersytetu W03.03.2021 - 15:09
2795Nr 807 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Purda03.03.2021 - 15:09

Łącznie 28526972 odwiedzin dla wszystkich podstron.