Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1121Nr 24/2016 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie języka rosyjskiego”23.02.2021 - 16:47
3234Zarządzenie Nr 47/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym” 23.02.2021 - 16:42
2005Nr 568 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w ramach klastra pod nazwą „Klaster Nieruchomości”23.02.2021 - 16:42
134Nr 160/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 128/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.23.02.2021 - 16:37
3695UWM zatrudnie pracowników technicznych pływalni23.02.2021 - 16:31
1133Nr 53/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania składu Rady Archiwalnej na kadencję 2016-202023.02.2021 - 16:23
2093Decyzja Nr 53/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.02.2021 - 16:04
565Nr 52/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 1...23.02.2021 - 16:03
1980Nr 426 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 28 z dnia 21 września 2012 roku23.02.2021 - 15:53
606Nr 572 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 108 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia dla określonego poziomu i profilu kształcenia23.02.2021 - 15:46
719Nr 461 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym23.02.2021 - 15:41
1484Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego23.02.2021 - 15:41
970Nr 479 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim23.02.2021 - 15:36
3839Finansowanie badań23.02.2021 - 15:28
1733Nr 764 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Wiktora Wawrzyczka23.02.2021 - 15:23
1029Nr 86/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” 23.02.2021 - 15:18
1488Nr 290 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki23.02.2021 - 15:15
1412Nr 167 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych23.02.2021 - 15:11
2676Nr 766 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 23.02.2021 - 15:03
2665Nr 260 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Józefa PELCA23.02.2021 - 15:01
1604Nr 66/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 64/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-201623.02.2021 - 15:01
1349Nr 335 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie 23.02.2021 - 15:01
1025Nr 280 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia kierunku odnawialne źródła energii23.02.2021 - 14:58
272Nr 196/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej na kadencję 2020-202423.02.2021 - 14:52
2076Decyzja Nr 40/2010 z dnia 15 listopada 2010r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie miejsc, w których dopuszcza się palenie wyrobów tytoniowych23.02.2021 - 14:45
1521Nr 287 Senatu Uniwersytetu Wrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie darowizny Marii i Georga Dietrichów23.02.2021 - 14:45
2640IV edycja Programu Team23.02.2021 - 14:42
2012Nr 675 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia...23.02.2021 - 14:40
1366Nr 32 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu 23.02.2021 - 14:35
1819Decyzja Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.02.2021 - 14:19

Łącznie 28472411 odwiedzin dla wszystkich podstron.