Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2005Nr 838 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok28.11.2020 - 22:21
2721Nr 588 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy i patronacie naukowym nad Laboratorium - Centrum Energii Odnawialnej w Parku Naukowo-Technologicznym28.11.2020 - 22:21
1652Nr 892 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus28.11.2020 - 22:21
2191Nr 894 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów28.11.2020 - 22:21
1670Nr 898 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo28.11.2020 - 22:21
1898Nr 899 Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie28.11.2020 - 22:21
1862Nr 900 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 228.11.2020 - 22:20
1547Nr 904 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/201728.11.2020 - 22:20
2398Nr 679 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”28.11.2020 - 22:20
1591Nr 908 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Prof. Grzegorza Nowaka28.11.2020 - 22:20
1171Nr 59/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich28.11.2020 - 22:20
1443Nr 912 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Petersburskim Państwowym Instytutem Technologicznym (Uniwersytetem Politechnicznym), Rosja28.11.2020 - 22:20
1563Nr 915 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Baszkirskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. M. Akmułły, Rosja28.11.2020 - 22:20
1716Nr 917 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2015 rok28.11.2020 - 22:20
1948Nr 922 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie 28.11.2020 - 22:20
1430Nr 929 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Beijing Technology and Business University, Chińska Republika Ludowa28.11.2020 - 22:20
1573Nr 930 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o wymianie studenckiej z Beijing Technology and Business University, Chińska Republika Ludowa28.11.2020 - 22:19
1514Nr 931 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Centre for Environment & Education (Nature Seychelles), Republika Seszeli28.11.2020 - 22:19
1471Nr 933 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok28.11.2020 - 22:19
1503Nr 935 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok28.11.2020 - 22:19
2870Nr 936 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej 28.11.2020 - 22:19
1607Nr 937 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji28.11.2020 - 22:19
1437Nr 41 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do roku 2020 – Programu restrukturyzacji28.11.2020 - 22:19
1291Nr 42 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Technical University Politecnico di Bari, Włochy28.11.2020 - 22:19
1731Nr 43 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania28.11.2020 - 22:19
1331Nr 47 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Vytautas Magnus University, Litwa28.11.2020 - 22:19
1482Nr 56 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na okres ood 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku28.11.2020 - 22:19
1425Nr 57 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku28.11.2020 - 22:19
1699Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202028.11.2020 - 22:18
1429Nr 66 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie28.11.2020 - 22:18

Łącznie 27705586 odwiedzin dla wszystkich podstron.