Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1322Nr 65/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelniane27.02.2021 - 00:03
1129Nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji27.02.2021 - 00:02
913Nr 93/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” 27.02.2021 - 00:01
359Nr 60/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 53/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego26.02.2021 - 23:58
228Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202426.02.2021 - 23:56
1610Nr 65/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wydziałowych planów rzeczowo-finansowych na 2017 rok26.02.2021 - 23:53
2337Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.02.2021 - 23:50
2836Nr 22/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych26.02.2021 - 23:50
2224Nr 93/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych26.02.2021 - 23:49
1340UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ 26.02.2021 - 23:49
1905Decyzja Nr 27/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości kosztów doświadczeń prowadzonych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni26.02.2021 - 23:47
2705Nr 45/2011 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia26.02.2021 - 23:46
7066REKRUTACJA 26.02.2021 - 23:43
1950Protokół Nr 39 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku26.02.2021 - 23:43
3199Nr 92 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 118 oraz 152 m. Olsztyn26.02.2021 - 23:43
2746Protokół nr 18 nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 12 kwietnia 2010 roku26.02.2021 - 23:42
206KATARZYNA JERKA26.02.2021 - 23:42
4041Nr 104 /2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 26.02.2021 - 23:42
3584Zarządzenie Nr 44/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK26.02.2021 - 23:41
5244Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2009/201026.02.2021 - 23:41
1025Nr 29/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w północno-wschodniej Polsce”26.02.2021 - 23:40
4268Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury26.02.2021 - 23:39
1545Nr 245 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2005 rok26.02.2021 - 23:39
10268Współpraca Międzynarodowa26.02.2021 - 23:39
6499Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.02.2021 - 23:39
3183Nr 242 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych26.02.2021 - 23:39
12997Sprawozdanie roczne Rektora26.02.2021 - 23:38
982Nr 31/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie”26.02.2021 - 23:36
3333ZARZĄDZENIE NR 42/09 Rektora z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2009 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.02.2021 - 23:35
1124Nr 37/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Centrum Badań Energii Odnawialnej oraz Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych26.02.2021 - 23:35

Łącznie 28498670 odwiedzin dla wszystkich podstron.