Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2148Decyzja Nr 42/2008 Rektora z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 14:29
374Nr 36/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne 16.07.2020 - 14:29
3163Nr 527 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”16.07.2020 - 14:29
233Nr 19/2020 z dnia 10 lutego roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2020 roku16.07.2020 - 14:29
186Nr 18/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby budowy infrastruktury technicznej 16.07.2020 - 14:29
1596Decyzja Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Braniewie pr16.07.2020 - 14:29
1259Nr 196 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie programu rozwoju uprawnień akademickich16.07.2020 - 14:28
189Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.07.2020 - 14:28
211Nr 16/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.07.2020 - 14:28
1846Nr 441 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy16.07.2020 - 14:28
3951Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury16.07.2020 - 14:28
2803Decyzja Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi16.07.2020 - 14:28
1531Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych16.07.2020 - 14:27
2114Nr 52/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zasad korzystania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z prawa do uzyskania praw majątkowych do utworów pracowniczych, prawa pierwszeństwa publikacji utworów naukowych pracowników16.07.2020 - 14:27
2039UCHWAŁA Nr 952 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 16.07.2020 - 14:27
6782Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych16.07.2020 - 14:27
158Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 16.07.2020 - 14:27
2425Zarządzenie Nr 50 z dnia 18 grudnia roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”16.07.2020 - 14:27
781Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/201916.07.2020 - 14:26
56960PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI16.07.2020 - 14:26
196Nr 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.16.07.2020 - 14:26
10160Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej16.07.2020 - 14:26
168Nr 135/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18 ...16.07.2020 - 14:25
121338Kwestura16.07.2020 - 14:25
212Nr 134/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18...16.07.2020 - 14:25
468Nr 55/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa nowego budynku szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego..16.07.2020 - 14:25
294Nr 13/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania 16.07.2020 - 14:24
249Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych16.07.2020 - 14:24
282Nr 10/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego16.07.2020 - 14:24
2282Nr 186 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego16.07.2020 - 14:24

Łącznie 26266696 odwiedzin dla wszystkich podstron.