Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
766Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn25.01.2021 - 23:58
819Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa Wydziału Nauki o Żywności25.01.2021 - 23:58
44444Redakcja25.01.2021 - 23:57
317Nr 54/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów...25.01.2021 - 23:57
1062Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii25.01.2021 - 23:57
18202Dział Inwentaryzacji25.01.2021 - 23:56
131419Kwestura25.01.2021 - 23:55
862Ogłoszenie wyników konkursu na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji 25.01.2021 - 23:54
655Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa25.01.2021 - 23:54
2603Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki25.01.2021 - 23:54
669Konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Patofizjologii 25.01.2021 - 23:54
654Konkurs na dwa stanowiska asystenta(pracownika dydaktycznego) w Katedrze Medycyny Ratunkowej25.01.2021 - 23:54
1661350Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie25.01.2021 - 23:54
577Konkurs na dwa stanowiska asystenta (pracownika dydaktycznego) w Katedrze Ginekologii i Położnictwa 25.01.2021 - 23:53
675Konkurs na stanowisko asystenta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Farmakologii i Toksykologii 25.01.2021 - 23:53
578Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pediatrii Klinicznej25.01.2021 - 23:53
542Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Psychiatrii25.01.2021 - 23:53
510Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Anatomii25.01.2021 - 23:53
658Konkurs na stanowisko asystenta - stanowisko dydaktyczne w Katedrze Chorób Wewnętrznych25.01.2021 - 23:52
962Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Budownictwa25.01.2021 - 23:51
728Nr 206/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej25.01.2021 - 23:51
871Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 25.01.2021 - 23:51
650Zamówienie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego UWM25.01.2021 - 23:51
347Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”25.01.2021 - 23:51
19090Status prawny Uczelni25.01.2021 - 23:51
60471Sekcja Socjalna25.01.2021 - 23:50
347Nr 599 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV”25.01.2021 - 23:50
703Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202025.01.2021 - 23:50
313Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki na Wydziale Nauk EKonomicznych25.01.2021 - 23:50
451Nr 602 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez UWM w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."25.01.2021 - 23:50

Łącznie 28169187 odwiedzin dla wszystkich podstron.