Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
711Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie ”Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Listeria monocytogenes i Enterococcus sp."01.10.2020 - 21:13
1062Nr 28/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 21:13
11862Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego01.10.2020 - 21:13
858KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)01.10.2020 - 21:13
1000Nr 37/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem” 01.10.2020 - 21:13
948Nr 116/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 5 Warsztaty dla studentów/ek...01.10.2020 - 21:13
135821Sprawy BHP01.10.2020 - 21:13
754UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROLOGII01.10.2020 - 21:12
16665Struktura Wydziału Geoinżynierii01.10.2020 - 21:12
816UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII01.10.2020 - 21:12
2578Zarządzenie Nr 32/2009 Rektora z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”.01.10.2020 - 21:12
2630Nr 31/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej” 01.10.2020 - 21:12
3903Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych 2016/201701.10.2020 - 21:12
3052Nr 126 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka, Ukraina01.10.2020 - 21:12
12625Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego01.10.2020 - 21:11
2447Nr 564 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"01.10.2020 - 21:11
3188Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku01.10.2020 - 21:11
7188Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 21:11
2228Nr 268 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Zygmunta DROŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.10.2020 - 21:11
3269Nr 110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)01.10.2020 - 21:11
19699Rada Naukowa dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo01.10.2020 - 21:11
23604Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami01.10.2020 - 21:11
109471Statut UWM01.10.2020 - 21:11
1842Nr 382 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy, przez Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dr. hab. inż. Radosława WIŚNIEWSKIEGO, prof. UWM01.10.2020 - 21:10
1033Nr 61/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR01.10.2020 - 21:10
2056Zakład Produkcyjno-Doświadczalny "Łężany" Spółka z o.o.01.10.2020 - 21:10
4328Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 21:10
276Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim01.10.2020 - 21:10
2880Decyzja Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi01.10.2020 - 21:10
3231Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.01.10.2020 - 21:09

Łącznie 27071679 odwiedzin dla wszystkich podstron.