Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
5829Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.22.10.2020 - 00:48
3327Nr 391 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2011 roku22.10.2020 - 00:48
2890Nr 393 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/201122.10.2020 - 00:48
2776Nr 392 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2011 roku22.10.2020 - 00:48
3051Nr 394 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/201122.10.2020 - 00:48
2595Nr 395 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.10.2020 - 00:48
2610Nr 396 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.10.2020 - 00:48
2555Nr 397 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę22.10.2020 - 00:48
3659Nr 398 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 00:48
2464Nr 399 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Medalu Jubileuszowego z okazji 60-lecia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 00:48
2620Nr 400 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Miasta Olsztyn22.10.2020 - 00:48
2750Nr 401 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a związkami zawodowymi w sprawie zasad przekazania na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpisu...22.10.2020 - 00:48
2999Nr 402 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją PAIDEIA z siedzibą w Krakowie przy realizacji Programu Uniwersytet Dzieci22.10.2020 - 00:48
2541Nr 403 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum zawiązanego w celu wspólnego opracowania i złożenia wniosków na realizację prac badawczo-rozwojowych...22.10.2020 - 00:48
3307Nr 404 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia22.10.2020 - 00:48
2485Nr 405 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja22.10.2020 - 00:48
2647Nr 406 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Riazańskim Państwowym Uniwersytetem Agrotechnologicznym im. P. A. Kostycheva, Rosja22.10.2020 - 00:48
2639Nr 407 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa istniejącego budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum” 22.10.2020 - 00:48
2559Nr 408 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w treści porozumienia o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska), a Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie (Ukraina)22.10.2020 - 00:48
2575Nr 409 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 359 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy koncepcji budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach22.10.2020 - 00:48
4053Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim22.10.2020 - 00:48
3167Nr 411 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat22.10.2020 - 00:48
2988Nr 412 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 00:48
2631Nr 413 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 22.10.2020 - 00:48
19369Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych22.10.2020 - 00:48
2413Nr 414 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:48
2699Nr 415 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gryźliny, gm. Stawiguda22.10.2020 - 00:48
2380Nr 416 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie poparcia Deklaracji Fromborskiej22.10.2020 - 00:48
2496Nr 417 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie22.10.2020 - 00:48
2519Nr 418 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Jana LIMANOWSKIEGO22.10.2020 - 00:48

Łącznie 27282427 odwiedzin dla wszystkich podstron.