Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1292Nr 87 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji25.09.2020 - 10:51
3519 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie25.09.2020 - 10:51
3647Nr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 10:50
2431Nr 357 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 18 z dnia 21 września 2012 roku 25.09.2020 - 10:50
1525Nr 41/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/201625.09.2020 - 10:50
1334Nr 109 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie powołania nowego kierunku i specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie25.09.2020 - 10:50
1795Nr 319 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwową Służbą Medycyny Sądowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Litwy25.09.2020 - 10:49
3174PROTOKÓŁ LIKWIDACYJNY25.09.2020 - 10:49
84892 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 25.09.2020 - 10:49
168JANUSZ STRYCHALSKI25.09.2020 - 10:49
3172ZARZĄDZENIE NR 42/09 Rektora z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2009 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 10:48
283Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Audyt energetyczny budynków i instalacji”25.09.2020 - 10:48
2630Nr 296 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora do przystąpienia do negocjacji w sprawie podpisania umowy o utworzeniu Konsorcjum „Warmińskie Centrum Naukowo-Badawcze” 25.09.2020 - 10:48
1266Nr 60 z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2000 rok25.09.2020 - 10:48
775Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/202025.09.2020 - 10:48
7478Ustawa o dostępie do informacji publicznej25.09.2020 - 10:48
3350Nr 473 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”25.09.2020 - 10:48
12571Akty prawne25.09.2020 - 10:48
250Nr 130/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Historia”25.09.2020 - 10:47
574Nr 473 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia25.09.2020 - 10:47
1325Nr 61/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych...25.09.2020 - 10:47
515UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA FIZYCZNEGO W OŚRODKU JEŹDZIECKIM W KATEDRZE HODOWLI KONI I JEŹDZIECTWA25.09.2020 - 10:47
3926Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-225.09.2020 - 10:46
2319Decyzja Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu 25.09.2020 - 10:46
2987Protokół nr 18 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 r.25.09.2020 - 10:44
497Nr 33/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-225.09.2020 - 10:43
273Nr 660 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej25.09.2020 - 10:43
827Nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-225.09.2020 - 10:43
17640Skład Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej25.09.2020 - 10:43
1797Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii 25.09.2020 - 10:42

Łącznie 27013194 odwiedzin dla wszystkich podstron.