Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2759poszukujemy partnerów do realizacji projektu25.09.2020 - 09:30
4002Nr 15 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 09:29
2325Nr 720 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Stołówki Akademickiej”25.09.2020 - 09:29
3136U C H W A Ł A Nr 915 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 09:29
2807Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 25.09.2020 - 09:29
3116Nr 533 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie troski o dobre imię Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 09:28
7480Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 09:28
3203Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... 25.09.2020 - 09:28
1110Nr 22/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych...25.09.2020 - 09:28
2736Ogłoszenie o otwartym naborze partnera25.09.2020 - 09:27
3512Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 25.09.2020 - 09:27
25324Struktura Wydziału Nauk Społecznych25.09.2020 - 09:27
12233Kompetencje prorektora ds. Studenckich25.09.2020 - 09:27
1596Nr 224 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią25.09.2020 - 09:27
1496Nr 80 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie Regulaminu nadania odznaki "Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" oraz "Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"25.09.2020 - 09:27
3344Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia...25.09.2020 - 09:27
3092Nr 119 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji25.09.2020 - 09:26
6234 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka25.09.2020 - 09:26
2289Protokół Nr 38 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku25.09.2020 - 09:26
533UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY25.09.2020 - 09:26
1413Nr 204 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Berlinie, Niemcy25.09.2020 - 09:26
3108Nr 515 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego25.09.2020 - 09:26
2473Nr 95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 09:26
15191Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny” Spółka z o.o.25.09.2020 - 09:25
17108Skład osobowy Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii25.09.2020 - 09:24
956Nr 32/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2018/2019 25.09.2020 - 09:24
24634Dział Gospodarki Nieruchomościami25.09.2020 - 09:24
1537Dziekanat Wydziału Humanistycznego25.09.2020 - 09:24
5693Opłata rekrutacyjna25.09.2020 - 09:24
2515Nr 694 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze Stowarzyszeniem Allfinanz Projekt25.09.2020 - 09:23

Łącznie 27012387 odwiedzin dla wszystkich podstron.