Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2788Nr 620 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201610.08.2020 - 11:39
5992 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)10.08.2020 - 11:39
19461Akademickie Centrum Kultury10.08.2020 - 11:39
1354Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...10.08.2020 - 11:39
814UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA10.08.2020 - 11:38
2473Nr 293 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej10.08.2020 - 11:38
546Nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 11:38
1409Nr 449 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem 10.08.2020 - 11:37
2282Nr 376 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 90 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwałach od nr 18 do nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 r. oraz w uchwale nr 4110.08.2020 - 11:37
5885Kolegium Wydawnicze10.08.2020 - 11:37
6491Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 11:37
2477Nr 90/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii10.08.2020 - 11:36
1392Nr 882 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Memorandum o współpracy z Pontifical University “Antonianum, Włochy10.08.2020 - 11:36
3275Nr 188 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony10.08.2020 - 11:36
3474Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie10.08.2020 - 11:36
1987Nr 297 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/201310.08.2020 - 11:35
2329Nr 29 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Bronisława SITKA10.08.2020 - 11:35
39377Regulamin BIP UWM10.08.2020 - 11:35
4075Nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 11:34
2114Nr 752 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 11:34
2387Nr 815 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Katolickim Uniwersytetem10.08.2020 - 11:34
852Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Germańskiej10.08.2020 - 11:34
642Nr 29/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie10.08.2020 - 11:34
1177Nr 1 z dnia 3 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu10.08.2020 - 11:34
7282Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 11:33
2988Nr 200 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach10.08.2020 - 11:33
1030Nr 22/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn.„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”10.08.2020 - 11:33
3667Zarządzenie Nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria zarządzania bezpieczeństwem cywilnym”10.08.2020 - 11:33
2842Nr 718 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa przy ul. Prawocheńskiego 1 poprzez docieplenie stropu na najwyższej kondygnacji budynku”10.08.2020 - 11:33
9735Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”10.08.2020 - 11:33

Łącznie 26499015 odwiedzin dla wszystkich podstron.