Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12313Sprawozdanie roczne Rektora04.08.2020 - 14:56
853Nr 12/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 04.08.2020 - 14:56
780Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...04.08.2020 - 14:56
3606w roku akademickim 2013/201404.08.2020 - 14:56
1663Nr 864 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 04.08.2020 - 14:55
124454Niepubliczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.04.08.2020 - 14:55
3420Nr 297 z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku04.08.2020 - 14:55
22987Dział Telekomunikacji04.08.2020 - 14:55
1131Nr 106/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia wniosku o nadanie kodu finansowego projektu w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 14:54
1528Nr 285 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 roku04.08.2020 - 14:54
152Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)04.08.2020 - 14:54
2828Nr 474 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” 04.08.2020 - 14:54
75300Biuro Rektora04.08.2020 - 14:53
36099Biblioteka Uniwersytecka04.08.2020 - 14:53
11140Studia na odległość04.08.2020 - 14:52
1204Nr 192 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowej04.08.2020 - 14:52
259Nr 673 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim04.08.2020 - 14:52
895Nr 97/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku04.08.2020 - 14:51
3065Nr 169 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Profesora Hjalmara Ugglę04.08.2020 - 14:51
112Nr 52/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania04.08.2020 - 14:51
62236słownik skrótów04.08.2020 - 14:50
2843Nr 64/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 14:50
11594Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej04.08.2020 - 14:50
2466Nr 503 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”04.08.2020 - 14:50
67954Umowa zlecenia 04.08.2020 - 14:50
2430Nr 513 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej04.08.2020 - 14:50
3078Nr 434 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zagospodarowania Alei Wydziałów usytuowanej przy Promenadzie Absolwentów04.08.2020 - 14:50
2813Nr 41/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych04.08.2020 - 14:49
130Konkurs na stanowisko technologa– ¼ etatu04.08.2020 - 14:49
2402Nr 528 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Archidiecezji Warmińskiej04.08.2020 - 14:49

Łącznie 26448502 odwiedzin dla wszystkich podstron.