Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
73343Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 15:23
437Nr 499 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie” 04.08.2020 - 15:23
3385Zarządzenie Nr 13/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny04.08.2020 - 15:23
1014UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI specjalistę ds. rozliczeń projektów inwestycyjnych 04.08.2020 - 15:23
1310Nr 57 z dnia 23 maja 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr 26 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2003 roku04.08.2020 - 15:22
5595Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych04.08.2020 - 15:22
48283Kanclerz 04.08.2020 - 15:22
3006Nr 159 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni w 2007 roku04.08.2020 - 15:21
3086Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej04.08.2020 - 15:21
286Nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji04.08.2020 - 15:21
2259w roku akademickim 2014/201504.08.2020 - 15:20
1430Nr 59 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku04.08.2020 - 15:20
1559Nr 140/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 15:19
201Nr 20/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej04.08.2020 - 15:19
3698Nr 150 z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki04.08.2020 - 15:19
2379Nr 502 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zewnętrznym podmiotom określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie04.08.2020 - 15:18
2279Nr 109 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne04.08.2020 - 15:18
2152Nr 708 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariana SULIKA04.08.2020 - 15:18
2541Nr 609 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 538 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora04.08.2020 - 15:18
260Nr 625 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Sławomirowi GONKOWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria04.08.2020 - 15:18
2884Nr 212 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie04.08.2020 - 15:18
3439 w roku akademickim 2012/201304.08.2020 - 15:17
1761Nr 411 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Marcina DĘBOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.08.2020 - 15:17
11693Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego04.08.2020 - 15:17
3385Nr 52/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych04.08.2020 - 15:17
1364Nr 129/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 15:17
3412Grunty własne 2005/200604.08.2020 - 15:17
4517Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.04.08.2020 - 15:16
2880Decyzja Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 04.08.2020 - 15:16
2416Zarządzenie NR 20 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Dziennikarstwo”.04.08.2020 - 15:15

Łącznie 26448657 odwiedzin dla wszystkich podstron.