Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1966680Statystyki10.08.2020 - 02:47
3586Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 02:47
687Nr 75/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie harmonogramu działań objętych Uchwałą Nr 344 Senatu z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/201910.08.2020 - 02:47
57368PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI10.08.2020 - 02:46
37753Struktura Wydziału Medycyny Weterynaryjnej10.08.2020 - 02:46
1775Nr 923 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie osobowej10.08.2020 - 02:46
3446Nr 99/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 02:46
2877Nr 660 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 23 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 201210.08.2020 - 02:46
10822Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 02:45
623Nr 576 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 02:44
2489Nr 320 z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia Umowy Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a SPRINT Sp. z o.o.10.08.2020 - 02:44
13186Ustawa o utworzeniu UWM10.08.2020 - 02:44
3478Nr 321 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi10.08.2020 - 02:44
2776Nr 55 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Litwy w Wilnie, Litwa10.08.2020 - 02:44
73399Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 02:44
245614Strony usunięte10.08.2020 - 02:44
2933Nr 187 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony10.08.2020 - 02:43
834Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii10.08.2020 - 02:43
2682Nr 806 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Purda10.08.2020 - 02:43
7431Rejestry - Dział Ekonomiczny10.08.2020 - 02:42
2178Nr 45/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów o pracę i cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia w Uniwersytecie, w tym w ramach pro10.08.2020 - 02:42
132Nr 715 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej10.08.2020 - 02:42
1783Nr 591 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej10.08.2020 - 02:42
794Nr 63/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 02:42
2035Zarządzenie Nr 86/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowane kształcenie artystyczne”10.08.2020 - 02:41
23417Skład osobowy Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt10.08.2020 - 02:41
2417Nr 488 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania umieszczenia tablicy okolicznościowej upamiętniającej założycieli NSZZ „Solidarność” społeczności akademickiej w Olsztynie10.08.2020 - 02:41
1285Nr 98/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie nauczania religii” 10.08.2020 - 02:40
75407Biuro Rektora10.08.2020 - 02:40
2587Zarządzenie Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 02:40

Łącznie 26495100 odwiedzin dla wszystkich podstron.