Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2038844Statystyki22.10.2020 - 18:16
1623880Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie22.10.2020 - 18:16
375Nr 153/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przyznania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nagrody za wyróżniającą się publikację naukową lub dzieło artystyczne22.10.2020 - 18:16
243451Sprawy socjalne22.10.2020 - 18:16
3819Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii22.10.2020 - 18:16
576Nr 128/2019 Rektora z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 18:15
45940Skład osobowy Rady Wydziału Nauki o Żywności22.10.2020 - 18:15
17461Wydział Humanistyczny22.10.2020 - 18:15
30959Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:15
1102PROCEDURY22.10.2020 - 18:15
2296Nr 90/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)22.10.2020 - 18:15
67PROREKTOR DS. ROZWOJU I POLITYKI FINANSOWEJ dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM22.10.2020 - 18:14
20604Ewidencja oświadczeń o szkoleniu22.10.2020 - 18:14
125745Niepubliczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.22.10.2020 - 18:14
2373Nr 212 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:14
368PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM 22.10.2020 - 18:14
3723Nr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 18:14
1015Nr 67/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji w Kętrzynie Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pn. „Kętrzyn miastem uniwersyteckim”22.10.2020 - 18:14
190UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO22.10.2020 - 18:14
71Nr 108/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych22.10.2020 - 18:14
403Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji...22.10.2020 - 18:13
1065Nr 97/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 22.10.2020 - 18:13
2379Nr 648 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:13
1232Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii 22.10.2020 - 18:13
12527Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii22.10.2020 - 18:12
5257Nr 91 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 roku22.10.2020 - 18:12
236Nr 661 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”22.10.2020 - 18:12
375Nr 126/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Filii w Ełku22.10.2020 - 18:12
3436Nr 18 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki22.10.2020 - 18:11
3544Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2007/200822.10.2020 - 18:11

Łącznie 27295952 odwiedzin dla wszystkich podstron.