Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2118050Statystyki26.02.2021 - 08:38
1353Nr 28/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Budownictwo w ramach projektu pt. „Zamawiamy i dobrego inżyniera..26.02.2021 - 08:37
1672124Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie26.02.2021 - 08:37
1048MARTA WESOŁOWSKA-TROJANOWSKA26.02.2021 - 08:37
1092Nr 93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.02.2021 - 08:37
9519Dział Planowania i Analiz26.02.2021 - 08:37
1067Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad26.02.2021 - 08:37
1396Nr 133 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.02.2021 - 08:36
2565Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.26.02.2021 - 08:36
1883Decyzja Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz na 26.02.2021 - 08:36
819Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”26.02.2021 - 08:36
831Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych26.02.2021 - 08:36
14360Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN26.02.2021 - 08:36
260051Strony usunięte26.02.2021 - 08:36
99Nr 39 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202026.02.2021 - 08:36
2007UCHWAŁA Nr 904 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 23 Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie26.02.2021 - 08:35
1313Nr 71/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej 26.02.2021 - 08:35
3159Nr 629 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w Ornecie26.02.2021 - 08:35
4747Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię26.02.2021 - 08:35
21202Instrukcja kancelaryjna26.02.2021 - 08:35
2326Nr 559 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 26.02.2021 - 08:35
412Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku26.02.2021 - 08:35
427Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.02.2021 - 08:34
3149Nr 66 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności26.02.2021 - 08:34
72Nr 207/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie26.02.2021 - 08:34
80556Biuro Rektora26.02.2021 - 08:34
1708Nr 907 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tomaszkowo, gm. Stawiguda 26.02.2021 - 08:34
18426Dział Inwentaryzacji26.02.2021 - 08:34
3370Nr 128 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tomskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja26.02.2021 - 08:34
3064Wartość budynków i budowli 2006/200726.02.2021 - 08:33

Łącznie 28472812 odwiedzin dla wszystkich podstron.