Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1964383Statystyki08.08.2020 - 13:28
1726Nr 2 z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich08.08.2020 - 13:28
1809Nr 399 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki08.08.2020 - 13:27
251Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 13:27
3199Nr 110 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego08.08.2020 - 13:27
17534Zespół Radców Prawnych08.08.2020 - 13:27
4411Nr 52 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego08.08.2020 - 13:27
3668Decyzja Nr 3/2009 Rektora z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany decyzji nr 37/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości UWM w Olsz08.08.2020 - 13:27
20075Ewidencja oświadczeń o szkoleniu08.08.2020 - 13:27
168Nr 29/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna08.08.2020 - 13:27
6601Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 08.08.2020 - 13:27
2532Nr 20/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie08.08.2020 - 13:27
259Nr 610 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni...08.08.2020 - 13:27
423Nr 520 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202008.08.2020 - 13:26
167Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki08.08.2020 - 13:26
2795UCHWAŁA Nr 1003 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka TKACZA08.08.2020 - 13:26
18541Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego08.08.2020 - 13:26
15512Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.08.08.2020 - 13:25
24624Dział Obsługi Projektów Europejskich 08.08.2020 - 13:25
38591PROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM08.08.2020 - 13:25
919Nr 100/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201908.08.2020 - 13:25
541Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa Wydziału Nauki o Żywności08.08.2020 - 13:25
1709Nr 616 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej08.08.2020 - 13:25
825Nr 22/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej...08.08.2020 - 13:25
1128Nr 36/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 13:25
3287Nr 133 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu08.08.2020 - 13:24
17098Struktura Wydziału Nauk o Środowisku08.08.2020 - 13:24
25066Struktura Wydziału Nauk Społecznych08.08.2020 - 13:24
1848Nr 460 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2013/201408.08.2020 - 13:24
351Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji...08.08.2020 - 13:24

Łącznie 26480328 odwiedzin dla wszystkich podstron.