Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2169373Statystyki19.04.2021 - 15:46
1518Nr 258 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszowi19.04.2021 - 15:46
1281Nr 48/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 65/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201619.04.2021 - 15:46
2487Nr 192 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja19.04.2021 - 15:46
24957Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 15:45
224JUSTYNA MARIA DULSKA19.04.2021 - 15:45
3788Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie19.04.2021 - 15:45
1177Nr 87/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie Logistyką”19.04.2021 - 15:44
9869Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych19.04.2021 - 15:44
6503Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych19.04.2021 - 15:44
253015Sprawy socjalne19.04.2021 - 15:44
1688663Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie19.04.2021 - 15:44
137776Sprawy BHP19.04.2021 - 15:44
8096Zasady i tryb przyjmowania na studia19.04.2021 - 15:44
5887Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających19.04.2021 - 15:44
1331Nr 65/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 19.04.2021 - 15:43
3413Nr 152 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn19.04.2021 - 15:43
135841Kwestura19.04.2021 - 15:43
1266Nr 73/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych19.04.2021 - 15:43
262975Zamówienia publiczne19.04.2021 - 15:43
29186Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie19.04.2021 - 15:43
2177Nr 56/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem”19.04.2021 - 15:43
1173Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’19.04.2021 - 15:43
8368Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 15:43
19939Regulamin studiów podyplomowych19.04.2021 - 15:42
1472Nr 246 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziale Nauki o Żywności19.04.2021 - 15:42
5842Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201219.04.2021 - 15:42
320Nr 67/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych19.04.2021 - 15:42
1888Decyzja Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych19.04.2021 - 15:42
460Nr 607 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja publiczna”19.04.2021 - 15:42

Łącznie 28953008 odwiedzin dla wszystkich podstron.