Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10272Studia stacjonarne 2009/201004.08.2020 - 15:25
10236Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem04.08.2020 - 11:22
10225Władze Wydziału Nauki o Żywności04.08.2020 - 16:07
10211Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej04.08.2020 - 13:24
10184Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 15:15
10165Nowi Studenci03.08.2020 - 11:47
10098Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych03.08.2020 - 17:08
10078Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów04.08.2020 - 15:11
9897Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku04.08.2020 - 07:04
9866Wydział Nauk o Środowisku04.08.2020 - 15:56
9856Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201704.08.2020 - 05:22
9787Współpraca Międzynarodowa04.08.2020 - 14:57
9738Czesne03.08.2020 - 07:29
9724Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”04.08.2020 - 15:04
9704Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 04.08.2020 - 14:16
9645Kompetencje Prorektora ds. Kadr04.08.2020 - 03:28
9645Władze Wydziału Prawa i Administracji03.08.2020 - 17:30
9634Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 04.08.2020 - 16:02
9575Rada Wydziału Teologii04.08.2020 - 04:15
9513Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 04.08.2020 - 08:42
9504Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu03.08.2020 - 15:29
9435ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 13:32
9360Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej04.08.2020 - 06:53
9339Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych04.08.2020 - 08:24
9333Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201303.08.2020 - 13:06
9297Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich04.08.2020 - 15:55
9279Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 02.08.2020 - 05:45
9231Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 03.08.2020 - 22:28
9208Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej04.08.2020 - 14:39
9086Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii04.08.2020 - 11:30

Łącznie 26448673 odwiedzin dla wszystkich podstron.