Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11554Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego04.08.2020 - 14:39
11552Archiwum04.08.2020 - 14:07
11538Kompetencje Kanclerza04.08.2020 - 05:58
11521Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat01.08.2020 - 21:17
11384Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 10:40
11264Kalendarium powstania Uniwersytetu04.08.2020 - 13:53
11258Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 15:24
11186Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych04.08.2020 - 10:43
11140Studia na odległość04.08.2020 - 14:52
11080Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych04.08.2020 - 08:05
11001Biuro Karier04.08.2020 - 09:14
10979Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie04.08.2020 - 13:48
10969Władze Wydziału Nauk o Środowisku04.08.2020 - 13:20
10957Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich04.08.2020 - 14:33
10917Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych04.08.2020 - 13:24
10911U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 03:22
10901Studia podyplomowe04.08.2020 - 02:40
10829Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej01.08.2020 - 21:22
10814Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 13:53
10734Pomoc do BIP UWM04.08.2020 - 10:35
10715Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 03.08.2020 - 12:12
10637Kształcenie nauczycielskie03.08.2020 - 05:21
10544Władze Wydziału Humanistycznego03.08.2020 - 15:39
10503Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa03.08.2020 - 02:39
10462Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni04.08.2020 - 13:40
10361Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó04.08.2020 - 01:16
10343Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów04.08.2020 - 14:45
10340Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie03.08.2020 - 12:10
10279Procedura antyplagiatowa04.08.2020 - 15:11
10272Gospodarowanie odpadami04.08.2020 - 01:12

Łącznie 26448360 odwiedzin dla wszystkich podstron.