Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10656Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych16.11.2019 - 00:08
10609U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie15.11.2019 - 12:02
10591Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.11.2019 - 10:28
10588Archiwum16.11.2019 - 02:02
10585Kompetencje Rektora16.11.2019 - 01:28
10570Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką15.11.2019 - 08:42
10543Studia podyplomowe15.11.2019 - 14:03
10542Biuro Karier15.11.2019 - 08:48
10535Wydział Matematyki i Informatyki15.11.2019 - 21:55
10478Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich15.11.2019 - 10:29
10413Kompetencje Kanclerza16.11.2019 - 03:02
10192Kształcenie nauczycielskie15.11.2019 - 23:23
10173Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej15.11.2019 - 01:34
10158Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.11.2019 - 11:27
10052Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych15.11.2019 - 15:01
9974Nowi Studenci13.11.2019 - 05:39
9956Studia stacjonarne 2009/201013.11.2019 - 14:37
9955Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa15.11.2019 - 21:08
9949Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie15.11.2019 - 13:11
9876Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych15.11.2019 - 12:49
9829Pomoc do BIP UWM16.11.2019 - 01:28
9781Procedura antyplagiatowa15.11.2019 - 12:56
9759Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó15.11.2019 - 22:04
9733Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie14.11.2019 - 20:21
9724Władze Wydziału Nauk o Środowisku16.11.2019 - 03:07
9687Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 16.11.2019 - 02:16
9604Gospodarowanie odpadami15.11.2019 - 12:56
9558Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów14.11.2019 - 12:51
9508Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem15.11.2019 - 17:40
9465Władze Wydziału Humanistycznego16.11.2019 - 03:07

Łącznie 23457604 odwiedzin dla wszystkich podstron.