Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11481Archiwum11.07.2020 - 06:35
11474Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat10.07.2020 - 16:20
11454Kompetencje Kanclerza11.07.2020 - 09:45
11344Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.07.2020 - 18:32
11290Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego11.07.2020 - 02:49
11217Kalendarium powstania Uniwersytetu10.07.2020 - 02:59
11200Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.07.2020 - 00:19
11110Studia na odległość10.07.2020 - 07:15
11043Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych07.07.2020 - 18:21
11005Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych11.07.2020 - 06:01
10959Biuro Karier11.07.2020 - 06:18
10923Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich10.07.2020 - 21:49
10898Władze Wydziału Nauk o Środowisku11.07.2020 - 08:38
10891U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie10.07.2020 - 06:12
10876Studia podyplomowe10.07.2020 - 08:37
10858Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie11.07.2020 - 03:01
10848Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych10.07.2020 - 19:05
10787Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej11.07.2020 - 09:47
10774Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.07.2020 - 17:45
10631Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 10.07.2020 - 22:27
10629Pomoc do BIP UWM11.07.2020 - 08:02
10605Kształcenie nauczycielskie10.07.2020 - 17:51
10472Władze Wydziału Humanistycznego10.07.2020 - 01:42
10454Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa10.07.2020 - 15:50
10359Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni11.07.2020 - 04:48
10306Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó11.07.2020 - 02:40
10298Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie11.07.2020 - 08:36
10292Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów11.07.2020 - 08:36
10249Studia stacjonarne 2009/201010.07.2020 - 00:23
10244Procedura antyplagiatowa11.07.2020 - 07:28

Łącznie 26209021 odwiedzin dla wszystkich podstron.