Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
14463Nr 25/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów28.05.2020 - 11:27
14263Nr 49/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/201429.05.2020 - 10:15
14170Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.05.2020 - 12:16
14145Biuro ds. Projektów Europejskich28.05.2020 - 19:00
14127Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.05.2020 - 15:50
14115Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych29.05.2020 - 17:34
14103Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa29.05.2020 - 13:03
14034Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria mechaniczna29.05.2020 - 13:21
13839PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej29.05.2020 - 07:31
13755Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.05.2020 - 14:22
13728Pieczątki i pieczęcie29.05.2020 - 19:52
13595Wydawnictwo Uniwersytetu29.05.2020 - 17:27
13576Rada Biblioteczna29.05.2020 - 15:50
13502Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku29.05.2020 - 17:58
13488Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców29.05.2020 - 18:11
13461Senacka Komisja do spraw Nauki29.05.2020 - 18:16
13329Rejestry - Wydział Nauki o Żywności29.05.2020 - 14:06
13251Wydział Biologii i Biotechnologii28.05.2020 - 19:05
13247CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201629.05.2020 - 10:40
13237Przystań Kortowska29.05.2020 - 17:37
13211Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych29.05.2020 - 11:50
13046Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201529.05.2020 - 09:53
12986Ustawa o utworzeniu UWM29.05.2020 - 09:50
12962Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 18:52
12908Fundacja im. M. Oczapowskiego29.05.2020 - 14:14
12907pobierz programy29.05.2020 - 17:56
12874Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim27.05.2020 - 14:27
12832Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 18:07
12813Senacka Komisja Statutowa29.05.2020 - 15:46
12652Rada Wydziału Prawa i Administracji 28.05.2020 - 21:57

Łącznie 25764273 odwiedzin dla wszystkich podstron.